A diszkrimináció nem csak a munkaerőpiacon jelenik meg, hanem az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben is, így az oktatásban, az egészségügyben vagy a pénzügyi szolgáltatásokban. Az ezeken a területeken is egyenlő bánásmód biztosítását célzó irányelvet hétfőn szavazta meg az EP állampolgári jogi bizottsága.

Az Európai Bizottság által előterjesztett irányelv célja, hogy csökkentse a vallási vagy egyéb hitbéli meggyőződésen, az életkoron, a nemen és a szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció lehetőségét, legyen az bár közvetett vagy közvetlen, valós vagy feltételezésen alapuló.

A készülő jogszabály lényegében megerősíti azokat a célkitűzéseket, melyeket az eddigi diszkrimináció elleni irányelvek megfogalmaztak (1) a faji és etnikai hovatartozáson alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma a munkaerőpiacon belül és azon kívül is; 2) diszkrimináció a munkaerőpiacon; 3) férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód).

A Kathalijne Buitenweg (Zöldek, holland) által jegyzett jelentés, amelyet 34-7-4 arányban hagyott jóvá a szakbizottság, úgy véli: a készülő jogszabálynak olyan területekre is ki kell terjednie, mint a szociális védelem, egészségügy, társadalmi juttatások, oktatás, árukhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférés. Az EP állampolgári jogi bizottsága azt szeretné, ha a közlekedés is beletartozna a direktíva hatáskörébe, igaz, mindemellett úgy véli: a magánszemélyek közötti ügyleteket (melyek kívül esnek a szakmai és kereskedelmi tevékenységeken) ki kell zárni ebből a körből.

A képviselők szerint az új direktíva értelmében a zaklatást is a diszkrimináció egyik formájának kell tekinteni. A szakbizottság megtiltaná a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetést, például a szociális védelemhez, vagy az egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, különböző juttatásokhoz, a nyilvánosan hozzáférhető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében (ideértve egyebek között a lakhatást, a távközlést, a pénzügyi szolgáltatásokat, a kultúrát).

A képviselők szerint ugyanakkor például az életkoron alapuló diszkriminációt tiltó szabályoktól bizonyos esetekben el lehetne térni, így alkohol vagy fegyver értékesítése esetén vagy a jogosítványok kibocsátásakor.

A jelentésről az EP plenárisa április elején szavaz.