Az igazságügyi tárcák vezetőinek tegnapi (2009. április 6.) tanácsülésén a tagállamok szakpolitikusai megállapodtak az unió bűnüldöző szerve új igazgatójának személyéről. Az ülésen Bánfi Ferenc magyar jelölttel szemben az Egyesült Királyság jelöltje, Rob Wainwright kapott bizalmat.

Bár a magyar jelöltet több kelet-európai tagállam is támogatta, végül a brit szakember mögé sorakoztak fel a politikusok. Az új igazgató 2009. április 15-én veszi át a szervezet vezetését négy évre a német Max-Peter Ratzeltől.

A Tanács az Europol közösségi ügynökséggé való átalakításáról is döntött. A döntés célja, hogy növeljék a szervezet működési és szervezési képességeit. A határokon átnyúló ügyek esetében kiterjesztették az Eurpol mandátumát, annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a határokon átnyúló nyomozás. Az Europolt ezentúl az unió költségvetésén keresztül finanszírozzák, az Európai Parlament pedig intenzívebben őrködik az intézmény demokratikus működése felett.

Háttér

Az Europol az Európai Unió bűnüldöző szerve, amelynek feladata a bűnüldözési operatív információk kezelése. Célja a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés hatékonyságának javítása a súlyos nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus megelőzése és visszaszorítása terén. Az Europol küldetése az, hogy jelentős segítséget nyújtson az Európai Unió szervezett bűnözés és terrorizmus elleni rendvédelmi tevékenységeihez, elsősorban a bűnszervezetek elleni fellépéshez.

Az Europol létrehozását az Európai Unióról szóló, 1992. február 7-i szerződésben fogadták el. Az Europol, amelynek székhelye a hollandiai Hágában található, 1994. január 3-án korlátozott műveleteket kezdett a kábítószerekkel összefüggő bűncselekmények elleni küzdelmet folytató Europol Kábítószerek egység (EDU) révén.

Az Europol-egyezményt valamennyi tagállam ratifikálta, és 1998. október 1-jén lépett hatályba. Az egyezményhez kapcsolódó számos jogi aktust követően az Europol 1999. július 1-jén kezdte meg teljes jogú tevékenységeit.

Tevékenységei fokozatosan kiegészültek a bűnüldözés más fontos területeivel. 2002. január 1-jén sor került az Europol megbízatásának kiterjesztésére annak érdekében, hogy az Europol-egyezmény mellékletében felsoroltak szerinti súlyos nemzetközi bűncselekmények valamennyi formájával foglalkozzon.

Az Europol létesítményeiben megközelítőleg hatszázan dolgoznak. Közülük mintegy százhúszan az Europol összekötő tisztviselői, akik különböző rendvédelmi szervek, például a rendőrség, a vámhatóságok, a csendőrség, a bevándorlási és egyéb szolgálatok képviselői.