Legalább 20 hetes lenne a szülési szabadság az EU-ban. Az EP szakbizottsága azt is szeretné, hogy a szülést követő hat héten át a fizetés 100, azt követően pedig legalább 85 százaléka járjon. Bevezetnék a kötelező apasági szabadságot is. Az EP szerdán szavaz.

Az Európai Parlament egésze május 6-án, szerdán szavaz a szülési szabadságról szóló jogszabályról, amely bevezetné a kötelezően kiadandó apasági szabadságot is.

Európában jelenleg jelentősen eltérnek a szülési szabadságra vonatkozó nemzeti előírások. Az időtartam például 16 és 28 hét között váltakozik. (Magyarországon 24 hét, ez alatt a fizetés 70 százaléka jár.)

Az Európai Bizottság javaslata alapján az EP szakbizottsága Edite Estrela (szocialista, portugál) jelentésében azt indítványozza, hogy egész Európában legalább 20 hétre emelkedjen a szülési szabadság hossza. Ebből hat hetet a szülés után kellene kivenni. Az utóbbi időszakra a fizetés 100, a többire legalább 85 százaléka járna.

A szülő nőket nem lehetne elbocsájtani szülési szabadságuk alatt, és az azt követő 12 hónapon belül is csak írásos, a szüléshez nem kapcsolódó indokolással.

Apasági szabadság

Az apasági (illetve a különböző családszerkezeteket figyelembe vevő “társszülői”) szabadság a szülést követő legalább két hétre járna. Az erről szóló módosító indítvány szövege a következő: “A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok a munkavállalók, akiknek élettársa a közelmúltban szült, jogosultak legyenek teljes mértékben fizetett és másra át nem ruházható, legalább kéthetes egybefüggő apasági vagy az élettárs szülése után járó szabadságra, amelyet a házastárs vagy élettárs szülése után kötelezően ki kell venniük”.

Az EP nőjogi bizottságának indokolása szerint “az apasági szabadságnak kötelező jelleget kell adni, hogy a férfiakat az esetleges társadalmi nyomás ne ösztönözhesse arra, hogy ne éljenek ezzel a lehetőséggel. Jelezni kell a munkaerőpiacnak, hogy a férfiaknak is kötelezően szabadságot kell kivenniük, ha gyermekük születik, következésképp a gazdasági tevékenységet a gyermekvállalásra figyelemmel kell megszervezni, mivel az nemcsak kiemelkedő társadalmi érték, hanem a nőkhöz hasonlóan a férfiak számára is jogokkal és kötelezettségekkel jár.”

Jelentéstevő: Edite Estrela (PES, PT)

Jelentés (A6-0267/2009) – A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2009. május 4., hétfő

A jelentés szövege