Zugló polgármestere megváltoztatná az elmúlt 20 év országos önkormányzati vagyonértékesítés gyakorlatát. Weinek Leonárd az érvényben lévő jogszabályokat módosíttatná a helyi vagyongazdálkodás egységes átláthatósága érdekében és az épített környezet védelmében. A kerületvezető kezdeményezését a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége is üdvözli.

Három témában is jogszabály-módosítást javasol Zugló polgármestere a kerületi lakásépítésekkel kapcsolatban. Jelenleg az önkormányzati törvény teljes mértékben az adott önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja, milyen szempontok alapján milyen vagyontárgyakat értékesítenek. Weinek Leonárd ugyanakkor úgy látja, hogy a helyi sajátos szempontok mellett létezik egy pénzügyi-gazdasági, városgazdálkodási szakmai minimuma is ennek a kérdésnek, amelyet közös érdek lenne egységesen és országos szintű jogszabályban kötelezővé tenni és ellenőrizni.

A polgármester rengeteg problémával, emberi tragédiával találkozott már a beépítésekkel kapcsolatban a fogadóórái során. A pillanatok alatt megépülő új házak beruházói miután eladták a lakásokat, gyakran villámgyorsan el is tűnnek. Majd megszűnik az építő cég, és már nincs kivel orvosolni a lakók, illetve a szomszédok jogos problémáit. “Ez a jelenség szinte megoldhatatlan feladatok elé állítja a helyi közösséget és az önkormányzatot” – véli Weinek Leonárd, aki két további jogszabály-módosítás is halaszthatatlannak tart.

Egyrészt a hatályos rendelkezés csak néhány esetben írja elő kötelező jelleggel a műszaki ellenőr alkalmazását, akin keresztül ellenőrizhető és számon kérhető lenne a kivitelezés minősége és megfelelősége. Másrészt a rendelet jelenleg a beruházót kötelezi a szükséges közművek és infrastruktúra megtervezésére. “Az építtetőktől nem várható el, hogy a tágabb kerületi szempontokat is figyelembe vegyék, azonban az önkormányzatnak jelenleg nincs jogi lehetősége ezeket számon kérni. Ezért kormányrendelet-módosítással kell lehetővé tenni a közlekedési, csatornázási helyi érdekek érvényesítését. A településfejlesztési szerződések esetében pedig az óvodai férőhelyek megnövekvő igényét is figyelembe kellene venni” – teszi hozzá a polgármester.

A három témában a májusi soros képviselő-testületi ülésen javasolja majd Weinek Leonárd polgármester a képviselőknek, hogy Zugló testületileg kezdeményezze a törvénymódosítást.

Javaslatait Weinek Leonárd a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége május 15-i fórumán is előterjesztette. A törvénymódosítási elképzelés nagy egyetértésre és támogatásra talált a fővárosi polgármesterek között, akik munkájuk során rendre hasonló problémákkal szembesülnek.