Támogatta a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló, az Országgyűlés által tavaly december elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott bizottsági módosító javaslatot a parlament emberi jogi bizottsága hétfői ülésén.

Az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatát tíz igen, kilenc tartózkodó szavazat mellett támogatta a testület.

A javaslat célja – mint az indokolásában olvasható -, hogy végrehajtsa azokat a módosításokat, amelyek a ki nem hirdetett törvény alkotmányellenességét megállapító alkotmánybírósági (Ab) határozatból következnek.

Egyebek mellett az indítvány az Alkotmánybíróság határozatának megfelelően világossá teszi, hogy a hozzátartozók közötti erőszak fogalmába nem tartozik bele a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget rendszeresen, ismétlődő jelleggel veszélyeztető tevékenység, ha az nem éri el a felsorolt alapvető jogok súlyos és közvetlen veszélyeztetésének mértékét.

Ez nem azt jelenti, hogy rendszeres tevékenység, például visszatérően megvalósuló cselekmények eredményeként ne lenne megállapítható a hozzátartozók közötti erőszak, azonban minden esetben meg kell hogy valósuljon az alapvető jogok súlyos és közvetlen veszélyeztetése – írták.

A parlament által 2008. december 15-én elfogadott törvényt még januárban, aláírás előtt küldte meg előzetes normakontroll céljából Sólyom László köztársasági elnök az Ab-hez, mert álláspontja szerint a törvény részben értelmezhetetlen és alkalmazhatatlan, részben pedig aránytalanul korlátozza a tartózkodási hely szabad megválasztását.

Az Ab május 5-i határozata szerint elfogadható a távoltartás intézménye, alkalmazását szükségessé teheti az a cél, hogy megvédjék a családon belüli erőszak áldozatainak testi-lelki épségét, méltóságát. Ugyanakkor az Ab szerint a távoltartás korlátozza az érintett személyi szabadságát, mozgását, ezért e jogintézmény bevezetéséhez garanciális szabályok is szükségesek.

A törvényben az erőszak fogalma részben túl széles, részben értelmezhetetlen, és azzal nincsenek arányban a lehetséges rendőrségi, bírósági intézkedések, továbbá a hozzátartozó fogalma is lehetőséget ad visszaélésekre, ezért alkotmányellenes a távoltartásról szóló törvény – állapította meg akkor az Ab.