Címke: bűnmegelőzés

A gyermekprostitúció jogi szabályozásának alakulása, megelőzésének irányvonalai

A tanulmány a gyermekkorúakkal, fiatalkorúakkal, mint a gyermekprostitúció áldozataival foglalkozik, kizárólag sértetti oldalon vizsgálva a tizennyolc év alattiakat. A témakört érintő magyar és a nemzetközi jogi szabályozást mutatja be, ismertetve egyrészt a gyermekprostitúciót érintő nemzetközi és uniós egyezmények legfontosabb rendelkezéseinek irányát, valamint azt, hogyan hatott a hazai szabályozásra a külföldi jogszabályok implementálása. Az írás ismerteti a hatályos Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit, majd kitér a Szabálysértési törvényre, jogeseteken keresztül bemutatva a releváns bírói gyakorlatot. A tanulmány foglalkozik a prostitúció és a gyermekkereskedelem közti kapcsolat feltárásával, kiemelten fontosnak tartja ugyanis a gyermekek prostitúcióba való sodródása okainak feltárását. Bemutatja továbbá a megelőzéssel és a...

Válasz a kérdéseidre – bűnmegelőzési podcast – Hiánypótló sorozatot indított a Széchenyi István Egyetem

Válasz a kérdéseidre - bűnmegelőzési podcast

Jogtudatosan - Hiánypótló sorozatot indított a Széchenyi István Egyetem. - Az eslő epizódban Varga Péter rendőr-főkapitány és Smuk Péter dékán beszél hivatásról, életútról, kiemelve szakmájuk kihívásait és érdekességeit, valamint a rendőrség és a jogászképzés kapcsolódási pontjait. - ITT meghallgatható!

Az állatkínzás és az emberellenes bűncselekmények kapcsolatának bemutatása bírósági ítéleteken keresztül Magyarországon

Az állatkínzás és az emberellenes bűncselekmények kapcsolatának bemutatása bírósági ítéleteken keresztül Magyarországon

„Az állatvédelem végső soron az emberek érdekét is szolgálja. Az állatkínzás ui. az emberek elleni erőszakos bűncselekmények „főpróbájának” szerepét is játszhatja.” (Károlyi Judit – Az állatkínzás szabályozásának fejlődése Magyarországon ) Jelen írás célja olyan jogesetek bemutatása, melyekben az elkövető életében az állatkínzás és az emberellenes erőszakos bűncselekmény ugyanannak az átkozott folyónak a hordaléka, amely folyó nem más, mint az elkövető életútja. Amennyiben elismerjük, hogy lehetséges egy séma felállítása, amely szerint az állatkínzó idővel emberi áldozatot szed, és az emberellenes bűncselekmény elkövetőjének már nincs erkölcsi aggálya, ha állat életének kioltásáról vagy neki szenvedés okozásáról van szó, és ezen tetteket nem egy...