Az Országos Rádió és Televízió Testület az 1357/2009. (VI. 30.) számú határozatával a Mónika show egyik adása miatt 12 órára felfüggesztette a Magyar RTL Televízió Zrt. műsorszolgáltatási jogának gyakorlását.

Az ORTT az alábbiakkal indokolta döntését:

A műsorszolgáltatóval szemben alkalmazott szankció indoka egyrészt az, hogy a Mónika show 2009. március 2-i adása a kiskorúak védelmét szolgáló médiatörvénybeli rendelkezéseket kirívóan súlyosan, az Alkotmánnyal is összeegyeztethetetlen módon sértette meg. A műsorban 15 éves gyereklányok egymást vádolva arról vitatkoztak, hogy 12 éves korukban az egyikük nevelőapja mindkettejüket megerőszakolta-e vagy csak az egyikőjüket és egy közös barátnőjüket. A téma feldolgozását olyan részletek is súlyosbították, hogy az egyik lányt a stúdióban felpofozta a másik lány édesanyja, a nevelőapa akkori élettársa. A törvénysértés tehát a kiskorúak jogait sértő korábbi tartalmakhoz képest is súlyos volt, amit az ORTT határozata is kiemelt: “A műsorszámban ismertetett első történet bemutatása amiatt is alkalmas volt arra, hogy a tizenhat éven aluli nézők szellemi fejlődését kedvezőtlenül befolyásolja, mert a műsorszolgáltató a témát a gyermekek védelmére vonatkozó alkotmányos követelményekkel összeegyeztethetetlen módon dolgozta fel. Az Alkotmány 67. § (1) bekezdése értelmében minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. E jogot súlyosan sérti, hogy a műsorszolgáltató két tizenöt éves gyermek (három évvel korábban történt) állítólagos megerőszakolásának tragikus történetét az érintett kiskorúak vitájaként, igénytelen bulvár-eszközökkel, a gyermekek felelőtlen szerepeltetésével mutatta be. A műsor így az alkotmányos követelményeket sértő üzenetet közvetített, ami káros a tizenhat éven aluliak szellemi fejlődésére.” Mindemellett a műsorszám további részei – amelyekben a magánéleti konfliktusok erőszakos megoldásának példáit láthatták a nézők – ugyancsak okot adtak a szankcionálásra.

A műsorszolgáltatási jog felfüggesztésének időtartamát másrészt az indokolja, hogy az ORTT a Mónika show adásaira tekintettel szankciók sorozatát szabta már ki az elmúlt években, mindez azonban eredménytelen maradt: az RTL Klub nemhogy elmozdult volna a műsor törvényes szerkesztésének irányában, hanem a korábbiaknál is súlyosabb jogsértést követett el. A műsorral kapcsolatos problémák állandó jellegét mutatja az is, hogy az ORTT 2008-ban az Adatvédelmi Biztossal együttműködve átfogó ellenőrzést is indított a kibeszélőshow-k vizsgálatára.

Az ORTT mindemellett üdvözli, hogy a műsorszolgáltató hosszú évek halogatása után végül aláírta a műsorszolgáltatási szerződés régóta esedékes módosítását, amelynek értelmében a jövőben kötbér kiszabására is lehetőség nyílik majd a kiskorúak jogait sértő tartalmak esetén. A szerződésmódosítás azonban a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a médiahatóság mérlegelési jogát nem szűkíti, hanem éppen ellenkezőleg bővíti, vagyis a törvénysértés súlyától függően az eddig is alkalmazható szankciók mellett a pénzbüntetés is választható joghátrány lesz.

Hangsúlyozza végezetül az ORTT, hogy a műsorszolgáltatóval való együttműködést továbbra is fontosnak tartja, ám annak sikeressége nagy mértékben attól is függ, hogy a műsorszolgáltató hajlandó-e változtatni az ORTT és a bíróságok által hosszú évek óta következetesen törvénysértőnek ítélt délutáni szerkesztői gyakorlatán.