A szabadulás utáni társadalmi beilleszkedés miatt igen fontos az elítéltek joga a külvilággal való kapcsolattartáshoz. Az igazságügyi és rendészeti minisztérium egyetért az ombudsman véleményével, és nem vitatja azt sem, hogy az ünnepnapi látogatófogadás lehetősége nem függhet a büntetés-végrehajtás véges anyagi helyzetétől.

Ez derül ki a minisztérium válaszaiból, amelyeket az állampolgári jogok országgyűlési biztosának küldött az ombudsman vizsgálatai nyomán megfogalmazott javaslatokra. Szabó Máté ajánlásai alapján a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka megvizsgálja, miként lehetne gyakoribbá és hosszabbá tenni a látogatófogadásokat. Tervezik, hogy a hozzátartozókat telefonon értesítik a beszélő időpontjáról és bevezetnék az anyák napi, húsvéti és karácsonyi látogatási időpontokat. Az ünnepnapi látogatófogadás nem tiltott – ez a minisztérium álláspontja, a biztos ezt ugyanígy látja, de szerinte az, hogy nincs tiltás, a gyakorlatban nem azonos az engedélyezéssel.

Az országgyűlési biztos korábbi jelentéseiben és közleményeiben felhívta a figyelmet a fiatalkorúak, az előzetesen letartóztatottak és a nők fogvatartása során tapasztalható visszásságokra, arra, hogy sérül az élethez, emberi méltósághoz való jog, a kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód tilalma. Szabó Máté ajánlásaira az illetékes miniszter úgy reagált, hogy ősszel terjesztik az Országgyűlés elé a jogszabály-módosítást, amely a fiatalkorúak és fiatal felnőttek elkülönítését, valamint a fiatalkorúak bv. intézeteiben dolgozók létszámát hivatott rendezni. Ezzel a miniszter arra a biztosi felvetésre is válaszolt, amely szerint javítani kell a hivatásos állomány élet- és munkakörülményein.

Az ombudsman álláspontja szerint az előzetes letartóztatás bv. intézetben való végrehajtása csak a legsúlyosabb esetekben indokolt, az előzetesen letartóztatott fiatalkorúakat is fogadó javítóintézetekben a biztos sokkal kedvezőbb körülményeket tapasztalt. A miniszter felvetette, hogy a javítóintézetek nem teljes kihasználtsága miatt indokolt az előzetes letartóztatás végrehajtását elrendelő bírói gyakorlat felülvizsgálata és megváltoztatása.

A női elítéltek fogvatartási körülményeit illetően a miniszter megfontolja, hogy – higiéniai és emberi jogi szempontokra tekintettel – az új bv. kódexben heti egyről két alkalomra növeljék a zuhanyozás gyakoriságát. Pálhalmán júliustól még egy háziorvost foglalkoztatnak, a fegyelmi zárkák folyóvízzel való ellátása – az anyagi források függvényében – folyamatban van. A miniszter egyetértett azzal, hogy a mélykúti objektumban foglalkoztatott személyzet létszáma aggasztóan kevés, de a létszámfejlesztés is az anyagi lehetőségektől függ.