A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) ma nyilvánosságra hozott határozataiban 17 esetben szabott ki bírságot, illetve írt elő kötelezettségeket magánnyugdíjpénztárak számára. A kirótt bírságok együttes összege 12,6 millió forintra rúg.

A felügyeleti intézkedésekre részben azért került sor, mert az érintett magánnyugdíjpénztárak késedelmesen dolgozták föl az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (APEH) megkapott tagdíj-bevallási és befizetési adatokat. Emiatt pénztártagjaik befizetett tagdíjait is csak késve tudták beazonosítani és lekönyvelni azok egyéni számláin. A Felügyelet által kért adatszolgáltatások alapján megállapítható volt: a szankcióval sújtott magánnyugdíjpénztáraknál – noha az APEH-től 2009. április 2-án, illetve azt követően havonta folyamatosan megkapták a tagokra vonatkozó bevallási adatokat – 2009. június 30-ig egyáltalán nem könyvelték le a tagok egyéni számláira azok tagdíjait.

Ez sértheti a pénztártagok érdekét, hiszen az APEH-től átutalt tagdíjak lekönyvelésükig a pénztári közös függő számlán maradnak, s nem kerülnek át – a magánnyugdíjpénztári választható portfóliós rendszer miatt időközben esetleg a függő számlától eltérő hozamokat elérő – egyéni számlákra. (Az utólagos könyvelést követően azonban a magánnyugdíjpénztárak természetesen a függő számlán elért hozamokat is jóváírják az egyéni számlákon.)

Másrészt, több magánnyugdíjpénztár esetében a felügyeleti intézkedés oka az volt, hogy hibásan, késve vagy egyáltalán nem küldték meg adataikat a Felügyelet által működtetett Pénztárak Központi Nyilvántartása (PKN) részére. A Felügyelethez beérkezett adatszolgáltatások alapján megállapítható volt: egyes pénztárak annak ellenére sem szüntették meg a központi és pénztári nyilvántartás közötti eltéréseket, hogy erre a Felügyelet – korábbi témavizsgálata nyomán – már határozatban kötelezte őket.

A Felügyelet pénztári piaccal foglalkozó szakemberei tegnap konzultációt tartottak a hazai magánnyugdíjpénztárak vezetői részére. A megbeszélés során a Felügyelet egyértelműen kinyilvánította: a továbbiakban is folyamatosan ellenőrizni fogja, hogy a magánnyugdíjpénztárak a jogszabályoknak megfelelően teljesítik-e adatszolgáltatási kötelezettségüket a PKN felé, illetve hogy megfelelő időben írják-e jóvá a tagok befizetéseit azok egyéni számláin. Utóbbi kapcsán a szankcióval sújtott pénztáraknak rendszeres külön adatszolgáltatást is teljesíteniük kell a Felügyelet számára a következő fél évben. A Felügyelet és a pénztári szakértők a továbbiakban folyamatosan egyeztetnek a szektorban jelentkező problémák megoldásáról.