Magyarország 2009. szeptember végén megszegte az Európai Unióval kötött csatlakozási szerződést, hiszen a cigaretta jövedéki adójának aránya jelenleg nem éri el az előírt 57 százalékos uniós minimumot. Ezért a Füstirtók Alapítvány egyéni lobbistája Kovács Lászlónál az unió adóügyi biztosánál kötelezettségszegési eljárás megindítását kezdeményezte.

Magyarország 2002 végén szerződésben vállalta, hogy 2009. január 1 után a cigarettákra kivetett összes jövedéki adó mindig meghaladja majd a kiskereskedelmi ár 57 százalékát. Ennek pontos kiszámíthatósága érdekében vezette be az unió az úgynevezett MPPC cigaretta fogalmát. E rövidítés egy adott országban a legkedveltebb cigarettát jelenti, s ennek a cigarettának az adóztatását vizsgálva dől el, hogy egy tagország betartja-e a minimális jövedéki adószintet, vagy sem.

Magyarországon a Sophiane az MPPC cigaretta, melynek jelenlegi, 19 szálas kiszerelésű csomagja 580 forintba kerül. Az 1000 szál cigarettára vetített tételes jövedéki adó hatályban levő mértéke 8405 forint. A Spohiane dobozonként 19 szálat tartalmazó csomagjának tételes jövedéki adótartalma tehát 159,695 forint. A kiskereskedelmi árra vetített, jelenleg 28,3 százalékos jövedéki adó alapján az 580 forintos csomag ilyen típusú jövedéki adója 164,14 forint. Egy tizenkilenc szál cigarettát tartalmazó doboz összes jövedéki adója tehát 159,695+164,14 = 323,835 forint. Ebből kiszámítható, hogy jelenleg az összes jövedéki adó aránya az 580 forintos kiskereskedelmi árhoz viszonyítva 55,83362 százalék. Ezzel Magyarország megszegi nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségét.

A Füstirtók Alapítvány egyéni lobbistája emiatt kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett Magyarország ellen az Európai Uniónál. Az Alapítvény felszólítja Pénzügyminisztériumot, kezdeményezze, hogy a parlament elé 2009. szeptember 25-én T/10744 számon benyújtott, “A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény-módosítás” foglalkozzon e probléma rendezésével. Egyben felszólítják Kovács Lászlót az unió adóügyi biztosát, emelje fel a szavát az uniós szerződés megszegése miatt.