Az ENSZ gyermekjogi egyezményének jelentősége, hogy az eltérő jogrendszerekhez és kultúrákhoz igazodva találta meg a gyermeki jogok legszélesebb “közös nevezőjét”, amelyet az egyezményt aláíró 193 állam elismer – mondta Kőrös András, a Legfelsőbb Bíróság (LB) tanácselnöke csütörtökön Budapesten, az LB által szervezett nemzetközi gyermekjogi konferencián.

Húsz évvel ezelőtt, 1989. november 20-án fogadták el a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, amely a polgári és politikai jogok egységokmányán alapulva, a kiskorúak speciális adottságait figyelembe véve határozza meg a gyermekek jogait.

Kőrös András az egyezmény jelentőségét méltatva kiemelte, hogy az kimondta: minden gyermekre vonatkozik a diszkrimináció tilalma, és az, hogy minden helyzetben az ő “mindenek felett álló érdekét” vegyék figyelembe.

Megjegyezte: a XX. század elején a gyermekeknek még semmilyen joguk nem volt. A húsz éve elfogadott egyezménybe foglalt jogok megtöltése tartalommal, valamint gyakorlati alkalmazása a következő száz év feladata lesz – tette hozzá.

Az egyezmény végrehajtására kialakított ellenőrzési mechanizmus jól működik – mondta Kőrös András, aki külön kiemelte a civil szervezetek szerepét ebben a munkában. Ezek a nemzetközi és belföldi szervezetek az úgynevezett árnyék- vagy alternatív jelentéseikkel a hivatalos, az ENSZ-nek ötévente benyújtandó hivatalos jelentés társadalmi kontrollját jelentik.

René Roudaut, Franciaország nagykövete kiemelte: az egyezmény elfogadása óta az abban részes államok jobban odafigyelnek a gyermekek jogaira, de továbbra is rendkívül nagyok a különbségek az egyes országok között. Kiemelte: most is van, ahol munkára kényszerítik őket, szexuális rabszolgasorba taszítják a gyermekeket, vagy fegyveres konfliktus közepette kell felnőniük. Mindebben – mint mondta – kétmillió gyerek érintett.

Hangsúlyozta: vannak azonban az említetteknél kevésbé látható, rejtett szenvedések, mint például a széteső családok által okozott fájdalom. Megjegyezte: tapasztalata szerint gyakori, hogy az ilyen családban nincs megállapodás a gyermek elhelyezéséről, ezért gyermekrablásra, a gyermek jogellenes elvitelére kerül sor. Ennek megakadályozásában alapvető szerepe van a nemzetközi együttműködésnek – mondta.

A kétnapos, az LB, a Francia Nyelvet Alkalmazó Legfelsőbb Bíróságok Nemzetközi Szervezete és a Frankofónia Nemzetközi Szervezet által közösen szervezett konferencián többek között áttekintik a gyermekek bírósági meghallgatásának témáját, megvitatják, mennyire kell és lehet közvetlennek lennie a hatóság általi meghallgatásnak, és mennyire indokolt ezt szakértőre bízni, különösen akkor, ha a gyermek sértettje egy bűnügynek.

Áttekintik a bűnelkövető fiatalkorúak alternatív büntetéseinek lehetőségeit és a gyermekek jogellenes külföldre viteléről, valamint a nemzetközi örökbefogadásról szóló egyezményeket.