Címke: nemzetközi jog

A fiatalkorúak büntetőjogának hazai gyakorlata a nemzetközi elvárások tükrében

Az elmúlt bő 100 évben számos nemzetközi dokumentum – egyezmény, irányelv, ajánlás, állásfoglalás – látott napvilágot annak érdekében, hogy az államok globális szinten is képesek legyenek orvosolni a fiatalkorú bűnözés problémáját. Vajon Magyarország mennyiben felel meg ezen elvárásoknak? A danulmány a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó magyar szabály ozást vizsgálja elsősorban abból a szempontból, hogy mennyiben képes megfelelni a nemzetközi szinten megfogalmazottaknak, és követendő példaként betekintést enged a német jogrendszer vonatkozó szabályaiba is. A Szerző PhD hallgató. Letöltés

A nemzetközi, valamint az Európai Unió jogának a magyar vadászati élet szabályozására gyakorolt hatása

Az emberiség életét, mindennapjait már a kezdetektől kíséri a legősibb tevékenységek egyike, a vadászat. Kezdetekben az élelemszerzés egyik módja volt, ugyanakkor a mai modern megközelítésben a vadászat sport, amelyre nagy erővel hatnak a nemzetközi egyezmények, az Európai Uniós direktívák is. A tanulmány a magyar vadászati életre, a hazai jogi szabályozásra ható nemzetközi jogi egyezményeket, európai uniós rendelkezéseket veszi górcső alá és azokkal párhuzamosan mutatja be a magyar jogi rendelkezéseket. A Szerző doktoranda a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, szakterülete a vadászati jog. PhD doktori védésre vár (abszolutórium, szigorlat, műhelyvita eredményes és sikeres abszolválást követően), vadászati és kriminalisztikai szakjogász. A...

Kísérleti klauzulák a fenntarthatóság jegyében – Mozaikok a szabályozás nemzetközi gyakorlatából

A klímaváltozás és a fenntarthatóság jelentette kihívások az elmúlt években számos unortodox szabályozási megoldás megjelenését eredményezték. A kísérleti szabályozási környezet az egyik leghatékonyabb eszköze a kihívások megoldására kínált innovatív megoldások felfuttatásának. Az efféle tesztkörnyezetek ún. kísérleti klauzulákon keresztül vezethetőek be a szabályozásba.- Holló Richárd és Simon Gábor, a DLA Piper Hungary szakértői foglalják össze, hogy a kísérleti klauzulák gyakorlata milyen perspektívát ad a nemzetközi szabályozónak.

Mérföldkő! – Nemzetközi jogvédelem az audiovizuális előadóművészeknek – Végre hatályba lép a Pekingi Szerződés!

Hatályba lép az audiovizuális előadóművészek vagyoni jogait globálisan rögzítő Pekingi Szerződés. A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által 2012-ben elfogadott dokumentum végrehajtásának megkezdéséhez ugyanis arra volt szükség, hogy legalább 30 állam ratifikálja azt. Ez most Indonézia csatlakozásával megvalósult. 2020 április 28-tól kezdve az audiovizuális előadások létrehozásában résztvevő előadóművészek az említett 30 országban jogdíjban részesülnek a produkciókból származó bevételekből és elfogadható jövedelemre tehetnek szert.

Példátlan magyar siker a Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen – Beszélgetés a győztes csapat tagjaival és felkészítő tanáraikkal

Példátlan magyar siker a Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen – Beszélgetés a győztes csapat tagjaival és felkészítő tanáraikkal

Nehéz bulvár ízű jelzők nélkül leírni azt a sikert, amit az ELTE ÁJK hallgatói Washingtonban a Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen elértek: az összevont felperesi és alperesi beadványokért abszolút első helyet szerzett a magyar csapat. Bazánth Barbarával, Németh Olíviával és Balázs Gergővel, valamint felkészítő tanáraikkal, Kajtár Gáboral és Csernus Mátéval beszélgettünk.

Példátlan magyar siker a Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen

Példátlan magyar siker a Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen

Nehéz bulvár ízű jelzők nélkül leírni azt a sikert, amit az ELTE ÁJK hallgatói Washingtonban a Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen elértek: az összevont felperesi és alperesi beadványokért abszolút első helyet szerzett a magyar csapat. Bazánth Barbarával, Németh Olíviával és Balázs Gergővel, – az öttagú csapat három tagjával –, valamint az őket felkészítő Kajtár Gábor adjunktussal és Csernus Máté ügyvédjelölttel beszélgettünk. Buda Zoltán és Orosz Dzsenifer nem tudtak részt venni a beszélgetésen.

  • 1
  • 2
  • 9