Sólyom László köztársasági elnök nem írta alá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényt – közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) kedden.

Az államfő további négy, a Polgári Törvénykönyv hatályba lépéséhez szorosan kapcsolódó törvényt sem ellenjegyezte, és ezeket megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek.

Az államfő a döntéséről levélben tájékoztatta Katona Bélát, az Országgyűlés elnökét.

A KEH közleménye szerint a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvény két lépcsőben léptetné hatályba a Polgári Törvénykönyvet. A Polgári Törvénykönyvnek a törvény alapelveiről, továbbá a személyek jogairól, cselekvőképességéről, a személyiségi jogok védelméről és a jogi személyekről szóló részei már 2010. május 1-én hatályba lépnének, a további részek pedig 2011. január 1-jén.

Sólyom László az Országgyűlésnek írt levelében két kifogást fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Egyrészt általában nem értett egyet azzal, hogy a törvényhozó hatályba léptessen egy olyan polgári törvénykönyvet, mely átgondolatlansága és ellentmondásai miatt nem alkalmas a mindennapi életben való alkalmazásra. Másrészt aggályosnak tartotta a lépcsőzetes hatályba léptetést is, mert így a jogalkalmazóknak néhány hónapon belül kétszer is igen terjedelmes jogszabály-változásra kellene felkészülnie – olvasható a közleményben.

Sólyom László ugyanakkor a levelében leszögezte: sajnálatosnak tartja a hiányosságokat, hiszen a Polgári Törvénykönyv üdvözlendő újításokat is tartalmaz, mint például a cselekvőképesség szabályainak új alapokra helyezése.

Mindezek alapján Sólyom László arra kérte az Országgyűlést, hogy a törvényeket az után fogadja el, hogy a Ptk. átfogó felülvizsgálatát végrehajtotta. A köztársasági elnök álláspontja szerint a Ptk. hatályba lépésének időpontját csak ezt követően és egységesen, legkorábban 2011. január 1. napjában lenne indokolt megállapítani – közölte a köztársasági elnök hivatala.

Az államfő házelnöknek szóló levele, amelyben érveit részletesen kifejti, megtalálható a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján (www.keh.hu).