A Közbeszerzési Jogászok Országos Szövetségének elnöksége szükségesnek tartja felhívni a jogalkotó szervek és a közvélemény figyelmét arra, hogy – a közbeszerzésekről szóló törvény 2010. január 1-jétől hatályos rendelkezéseire tekintettel – a közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások résztvevői, az érintett jogalkalmazók az eljárások lebonyolítása és az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások során jogszabályba ütköző eljárásra kényszerülnek.

Az érintett eljárásokban kötelezően elektronikusan alkalmazandó eljárási cselekmények Kbt-ben rögzített rendelkezéseinek végrehajthatóságát biztosítani hivatott jogszabályi háttér részben hiányos, részben a gyakorlati alkalmazhatóságát illetően átgondolatlan.

Ennél nagyobb gondot jelent azonban az, hogy az elektronikus eljárás alkalmazásának feltételei az ajánlatkérő szervezetek túlnyomó részénél és a jogorvoslati eljárásban érintett szervezeteknél nem adottak. Annak ellenére, hogy az említett problémák hosszú idő óta nyilvánvalóvá tették az elektronikus eljárási rendszer bevezetésének lehetetlenségét, a jogalkotó elmulasztotta a Kbt. időben történő módosítását és a jelenlegi helyzet kialakulásának megakadályozását, ami a Szövetség által az elmúlt időszakban már többször jelzett átgondolt, koherens és pontos szabályozási tevékenység hiányára utal.

A Szövetség sajnálattal állapítja meg, hogy a különböző szervezetek jelzései ellenére nem történt érdemi lépés a szabályozási tevékenység eddigi mélypontjaként értékelhető helyzet rendezésére. A jogalkalmazó, az eljárásokban érintett és azokban résztvevő szervezeteknek, személyeknek nincs eszközük arra, hogy elkerüljék a jogszabályba ütköző eljárást. Az eljárások törvényességéért elsődlegesen felelős jogász szakembereknek kötelességük jelezni a meginduló közösségi értékhatárt elérő eljárások jogszabályba ütköző voltát, de nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az érintett ajánlatkérő szervezetek működőképességének fenntartásához, a különböző uniós és állami támogatások elvesztésének elkerüléséhez az eljárások megindítása elkerülhetetlen – hangsúlyozza a Szövetség. Mindez egy feloldhatatlan konfliktust eredményez az eljárásban közreműködők között. Ebben a helyzetben a szervezet elfogadhatatlannak tart minden késedelmet a jogszerű eljárások lefolytatásához szükséges jogszabályi háttér biztosításának megteremtésében.

A késlekedés következményei kiszámíthatatlanok. Ezért fokozott hangsúllyal hívják fel a figyelmet arra, hogy az uniós támogatással megvalósuló beruházások esetében komoly kockázati tényezőként veendő figyelembe a Kbt. rendelkezéseibe ütközően induló eljárások esetén alkalmazandó szankciók lehetősége, melyért a felelősséget előre láthatóan azoknak az eljárásban résztvevő szereplőknek kellene viselniük, akik a helyzet kialakulásában teljes mértékben vétlenek és az eljárások lefolytatásával éppen a szervezetük működésének feltételeit, illetve az uniós támogatás felhasználhatóságát kívánják biztosítani.