Éveken át sérült a lakók egészséges környezethez és tulajdonhoz való joga, mert az illetékes önkormányzat, bár megtehette volna, képtelen volt intézkedni az áldatlan állapotok megszüntetéséért.

Az egyik bérlő a mennyezetig tömte tele szeméttel a lakását, az önkormányzat pedig belenyugodott abba, hogy a rendcsinálásra, fertőtlenítésre kirendelt alkalmazottait a lakó nem engedi be. Az ombudsman soron kívüli cselekvést kért és felhívta a figyelmet az ilyenkor lehetséges rendőri kényszerítés lehetőségére.

Már több, mint tíz éve, hogy a VI. kerületi önkormányzat az egyik társasházi lakását bérbe adta egy szociálisan rászoruló embernek. A bérlő hatalmas mennyiségű hulladékot halmozott fel mind a lakásban, mind a társasház közös használatú helyiségeiben. A lakásban 2006-ban tűz ütött ki, a tűzoltók jelentése szerint “a lakás teljes területén a padlótól a mennyezetig összehordott szemét volt, amely nagyban akadályozta a tűzoltást valamint a lakás átvizsgálását”.

A bűz, az egészséget és vagyonbiztonságot veszélyeztető körülmények miatt a többi lakás tulajdonosai panaszt tettek az önkormányzatnál, ám vajmi kevés sikerrel. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosához ezért az egyik szomszéd beadványt nyújtott, be, sérelmezve a hosszú idő óta fennálló állapotot és a hatóságok hathatós intézkedésének hiányát, ami miatt a lakók nem tudták rendeltetésszerűen használni a tulajdonukban lévő lakásukat.

Szabó Máté vizsgálata során kiderült, hogy a VI. kerületi jegyző ugyan eljárást indított, de mivel az önkormányzat a saját lakásának ügyében nem lehet egyszerre tulajdonos és eljáró hatóság is, az összeférhetetlenség feloldásáért a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztályához fordult, az pedig végzésével Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzatának jegyzőjét jelölte ki intézkedésre köteles hatóságként. A VII. kerület jegyzője a helyszíni szemle során megállapította, hogy az ingatlant nem rendeltetésszerűen használják, valamint hogy a közigazgatási határozatban szereplő lomtalanításokat a lakás bérlője sorozatosan meghiúsította. Az ügy itt megfeneklett.

Szabó Máté ombudsman jelentésében rámutatott, hogy a közigazgatási végrehajtásban kivételesen a személyes szabadság korlátozására is szükség lehet, ha a jogerős határozatban megállapított kötelezettség teljesítését a kötelezett ellenállása akadályozza. Kényszerítő eszközök alkalmazására kizárólag a rendőrség jogosult. A rendőrségről szóló törvény tartalmazza a közigazgatási szervekkel való együttműködés kötelezettségét és rendelkezik arról is, milyen feltételekkel vehet részt a rendőrség a végrehajtási eljárásban.

A VII. kerületi önkormányzat mint az eljárásban kijelölt és intézkedésre köteles első fokú hatóság megsértette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírásait – állapította meg az ombudsman. Észlelte ugyan, hogy a tulajdonos VI. kerületi önkormányzat nem végzi el a lomtalanítást és fertőtlenítést, mégsem rendelte el – akár rendőri segítség igénybe vételével – a közigazgatási határozat végrehajtását. Ezzel éveken át fennmaradt a többi lakó egészségét és vagyonát veszélyeztető állapot – tisztázta jelentésében az ombudsman, és felhívta a fővárosi VII. kerület önkormányzatának jegyzőjét, fontolja meg annak lehetőségét, hogy elrendeli a soron kívüli végrehajtást.