Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult az új polgári törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépéséről szóló törvénnyel kapcsolatban a fideszes Répássy Róbert, aki beadványában azt kéri a testülettől: semmisítse meg a törvénykönyv lépcsőzetes hatályba léptetésről szóló jogszabályi rendelkezést. A Fidesz – ha kormányra kerül – felülvizsgálja a tavaly elfogadott új Ptk.-t.

A Magyar Nemzet pénteki számában írt arról, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) előtt van az új Ptk. hatályba lépéséről szóló külön jogszabály, a Ptké., amelyet február 15-én fogadott el az Országgyűlés.

A Ház 180 igen, 161 nem szavazattal és három tartózkodás mellett fogadta el – változatlan formában – a Sólyom László köztársasági elnök által, az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött, a polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényt. Répássy Róbert már akkor jelezte, az Alkotmánybírósághoz fordulnak, hogy a testület vizsgálja meg: elegendő-e a május 1-jéig tartó felkészülési idő.

A törvénykönyvnek 2010. május 1-jén lép hatályba az első könyve, az alapelvek, valamint a második könyve, a személyekre, a gondnokságra, a cselekvőképességre, az alapítványokra és a személyiségi jogokra vonatkozó szabályok. A kódex többi része 2011. január 1-jétől lesz hatályos, de van olyan rendelkezés is, amely 2015-től.

A fideszes politikus pénteken kifejtette: azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy a kihirdetés napjára visszamenőleges hatállyal semmisítse meg a Ptké. első paragrafusa első bekezdését, amely a Ptk. lépcsőzetes hatályba léptetéséről szól.

Répássy Róbert emellett azt is kéri, hogy az Ab lehetőség szerint még május 1-je előtt, vagyis a Ptk. első két fejezetének tervezett hatályba lépése előtt bírálja el beadványát.

A képviselő egyebek mellett hivatkozott arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnöke sem ért egyet a lépcsőzetes hatályba léptetéssel, valamint arra is, hogy még a régi, 1959-es Ptk. hatályba lépésére is kilenc hónapot hagytak a nem jogállami berendezkedésű Magyar Népköztársaságban.

Azon újságírói kérdésre, hogy milyen elképzelései vannak a Fidesznek kormányra kerülése esetén az Ptk.-val kapcsolatban, Répássy Róbert megerősítette: a 2009-ben elfogadott új Ptk. átfogó felülvizsgálatára készülnek. Az azonban várható, hogy az új Ptk.-nak – a tervek szerint – 2011. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései nem fognak életbe lépni – hangsúlyozta, megjegyezve: a kérdés az, engedi-e az Ab, hogy az első két fejezet hatályba lépjen.

Az új Polgári Törvénykönyvről →

Az új Polgári Törvénykönyv szakértői szemmel – A kodifikációról és a személyi jogról – Intejú Dr. Petrik Ferenccel

Kérdések és válaszok az új Kódex Első és Második Könyvének jogintézményeivel, rendelkezéseivel kapcsolatban →