2008. január 1-jétől megváltozott a szakma- és TEÁOR-kód jegyzék. Annak ellenére azonban, hogy a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére – a törvényben – megadott határidő 2009. június 2-án lejárt, az állami adóhatóság nyilvántartása szerint az adózók egy része még 2010-ben is rendelkezik olyan tevékenységkóddal (tevékenységkódokkal), amely(ek) nem felel(nek) meg a 2008. évi szabályoknak – áll az APEH tájékoztatójában.

A 2007. január 19-től hatályba lépett, és 2008. január 1-jétől alkalmazandó ún. TEÁOR’08, illetve Szakmakód’08 tevékenységi besorolások konvertálására (átfordítására) mintegy 1.200.000 adózó volt kötelezett. 2010. április közepéig az adózók jelentős része törvényi kötelezettségének eleget tett, azonban még mintegy 21 ezer adózó főtevékenységét tekintve nem felel meg a hatályos rendelkezéseknek.

Az APEH azon adózókat, akik/amelyek főtevékenységi kódja még 2003-as vagy annál régebbi, értesítőlevélben – a konkrét főszakma- és fő TEÁOR-kód feltüntetésével – szólítja fel a változás-bejelentési kötelezettségük teljesítésére.

A tevékenység konvertálásához segítséget nyújt az állami adóhatóság honlapján, a tevékenységek lekérdezésére szolgáló adatbázisban elérhető „kalkulátor”, amelybe beírható a még nem konvertált tevékenység száma, és megtekinthető, hogy az adott tevékenység mely új tevékenység(ek)nek feleltethető meg.

Az APEH felhívja a figyelmet, hogy a bejelentési (változás-bejelentési) kötelezettségüket nem teljesítő magánszemély adózók 200 ezer forintig, a társas vállalkozások pedig 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatóak az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontja értelmében.

Egyben tájékoztatja az adózókat arról, hogy amennyiben van még olyan nyitott – állami adóhatóság által nyilvántartott – egyéb tevékenységük, amely nem felel meg a 2008. évi szabályoknak, az állami adóhatóság a korábbi tájékoztatásainak megfelelően hivatalból lezárja azt (azokat) 2010. április 30. napjáig, 2007. december 31-i hatállyal, függetlenül attól, hogy a főtevékenységi kódjuk megfelel a 2008. évi szabályoknak.

A tevékenység hivatalbóli lezárásával érintett adózóknak lehetőségük van arra, hogy az általuk ténylegesen folytatott tevékenysége(ke)t – legkorábban 2008. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal – az állami adóhatóság által rendszeresített adat- és változásbejelentő adatlapon bejelentsék.