Jogszerűnek minősítette a Fővárosi Bíróság (FB) az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) Harkányi Gyógyfürdővel szembeni elmarasztaló határozatát, amelyet a magyar és a külföldi nyugdíjasok közötti eltérő belépőárak alkalmazása miatt tavaly hozott meg a hatóság.

Az ügyben a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. fordult bírósághoz, kérve az EBH határozatának hatályon kívül helyezését, az FB azonban úgy ítélte meg, hogy a hatóság döntése sem anyagi, sem eljárásjogi szabályt nem sértett, ezért a keresetet elutasította.

A bíróság április 8-án kelt, szerdán jogerős írásbeli döntése szerint az EBH tavaly szeptemberben másfél millió forintos bírsággal sújtotta a gyógyfürdőt, mert úgy ítélte meg: az önkormányzati tulajdonú társaság megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy különböző belépőárakat alkalmaz a magyar és külföldi nyugdíjasok tekintetében, a kedvezményt pedig csak magyar nyugdíjas igazolvány megléte esetén teszi lehetővé.

A hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, és kötelezte a társaságot, hogy a sérelmes helyzetet kilencven napon belül szüntesse meg.

Az eljárás megindítását egy Harkányban, illetve egy Budapesten lakó német állampolgár kérte az EBH-tól, miután a fürdő árpolitikájával kapcsolatos korábbi panaszaik hatástalannak bizonyultak.

A vizsgálat során a gyógyfürdő képviselője azzal védekezett, hogy az európai uniós államok igazolványmintáinak ismerete nélkül a pénztárosok nem tudnak kedvezményes jegyeket kiállítani a külföldi nyugdíjasoknak. Ebben a Külügyminisztérium segítségét kérték, de állítása szerint választ nem kaptak.

Az EBH elutasította a társaság védekezését, s a büntetés kiszabásának indokaként arra hivatkozott: az Európai Unió területén “tilos az állampolgárságon alapuló bármilyen megkülönböztetés”, “tilos a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó minden korlátozás a tagok állampolgárai tekintetében”. Az EBH kitért arra, hogy a megkülönböztetés tilalma alól csak a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség védelmének érdeke jelenthet kivételt.