2010. április 21-től az ügyvédek kibocsátandó számláin nem az addig használatos SZJ ’03 kódokat, hanem az ún. TESZOR ’08 besorolási kódokat és megnevezéseket kell feltüntetni.

Hatályba lépett ugyanis a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (TESZOR) szóló Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hatályon kívül helyezte az eddig használatos SZJ szám szerinti besorolási rendszert. A 4/2010. (IV. 21.) KSH közlemény a Szolgáltatások Jegyzékéről szóló 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény, valamint a Szolgáltatások Jegyzéke módosításáról szóló 9001/2003. (SK 3.) KSH közlemény hatályon kívül helyezéséről szól. A közlemény a közzététele napján – 2010- április 21-én – lépett hatályba.

Az EK rendelet létrehozta a Közösségben az új közös CPA-t, magyarul Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR). Ennek alkalmazása során a termék kifejezés alatt a gazdasági tevékenységek eredményét kell érteni, akár javak vagy szolgáltatások formájában testesülnek meg.

A KSH honlapján közzétett tájékoztatás szerint a TEÁOR ’08-ra épülő 6 szintű osztályozás az egyes szakágazatokat termék- és szolgáltatás-csoportokra bontja tovább (5429 tétel). Az EK rendelet alapján 2008-tól a TESZOR-t kell alkalmazni a statisztikában. Eszerint a TESZOR (1-6. számjegyen) felváltja a Szolgáltatások Jegyzékét (SZJ ’03-at) és a Belföldi Termékosztályozást (BTO-t).

A TESZOR alkalmazásának megkönnyítése érdekében a KSH elkészítette a különböző fordítókulcsokat, amelyek a KSH honlapján elérhetőek →