Németország, Belgium és Lettország is csatlakozott ahhoz a kilenc uniós tagállamhoz, akik szeretnék, ha jogszabály garantálná a jogbiztonságot a válni kívánó nemzetközi párok számára. Az Európai Bizottság 2010. március 24-i javaslata lehetővé teszi a párok számára, hogy – különválási szándék hiányában is – megállapodjanak a válás esetén alkalmazandó jogról.

E javaslat kilenc uniós tagállam kérésére született, akik szeretnének előrejutni a Tanácsban elakadt 2006-os bizottsági javaslat ügyében. Az új jogszabály segítséget nyújt majd az eltérő állampolgárságú pároknak, azoknak, akik különböző országokban külön élnek, vagy akik az állampolgárságuktól eltérő országban élnek együtt. A cél az, hogy enyhítsük a gyermekekre nehezedő terhet, és megvédjük a gyengébb helyzetben lévő feleket a házasság felbontását kísérő viták során. Az EU történetében ez lenne az első olyan alkalom, hogy az uniós tagállamok igénybe vennék az ún. megerősített együttműködési mechanizmust. Az uniós Szerződések szerint a megerősített együttműködés lehetővé teszi, hogy legalább kilenc ország előmozdítson egy olyan nagy jelentőségű intézkedést, amelyet a tagállamok csekély kisebbsége akadályozott meg. A többi uniós országnak joga van bármikor csatlakozni hozzájuk.

„Németország, Belgium és Lettország példája azt mutatja, hogy a megerősített együttműködés kapuja mindig nyitva áll. Azáltal, hogy ezek az országok is részt kívánnak venni az uniós fellépésben, új életre kel a megfeneklett intézkedés. Ez nagyszerűen példázza, hogy az EU tovább tud haladni, és képes segíteni polgárait fontos családi kérdésekben.” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős uniós biztos. „Nem szabad, hogy az elmélyült politizálás során szem elől tévesszük a tényleges problémát, azt, hogy a jogi komplikációk nagyon megnehezíthetik egyes családok életét. A politikusoknak elsőként arra kell gondolniuk, hogyan tehetnek meg minden tőlük telhetőt e családok érdekében. Az uniós polgároknak jogbiztonságra van szükségük, és arra, hogy megválaszthassák az életük fontos eseményeire alkalmazandó jogrendszert.”

A három új résztvevő (Németország, Belgium és Lettország) kilenc másik tagállamhoz (Ausztria, Bulgária, Franciaország, Luxemburg, Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország és Szlovénia) csatlakozik. A többi ország a megerősített együttműködést jóváhagyó tanácsi határozat elfogadása után bármikor csatlakozhat hozzájuk. A Lisszaboni Szerződés szerint erről a szándékukról értesíteniük kell a Tanácsot és a Bizottságot.

Németország, Belgium és Lettország a múlt hónapban nyújtotta be ezirányú kérelmét (Németország 2010. április 15-én, Belgium 2010. április 22-én, Lettország pedig 2010. május 17-én). Eredetileg Görögország is részt akart venni a megerősített együttműködésben, később azonban megváltoztatta szándékát.

A Bel- és Igazságügyi Tanács következő, június 4-i luxemburgi ülésén az igazságügyi miniszterek megpróbálnak megállapodásra jutni a 12 ország megerősített együttműködés útján való továbbhaladását engedélyező tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatról. Az Európai Parlament egyetértése is szükséges. A határozat az elfogadást követően azonnal hatályba lép.

Előzmények

A Bizottság javaslata értelmében a párok – különválási szándék hiányában is – megállapodhatnak majd a válás esetén alkalmazandó jogról (IP/10/347). Ez nagyobb általános jogbiztonságot, kiszámíthatóságot és rugalmasságot biztosítana számukra, és hozzájárulna ahhoz, hogy megkíméljék a házastársakat és gyermekeiket a bonyolult, hosszadalmas és kínos eljárásoktól.

A javaslatok célja egyrészt az, hogy a nemzetközi párok nagyobb mértékben irányíthassák különválásukat, másrészt hogy megvédjék a gyengébb helyzetben lévő házastársat attól, hogy méltánytalan hátrányba kerüljön a házasság felbontására irányuló eljárás során. A bíróságok olyan közös szabállyal rendelkeznének, amely alapján eldönthető, hogy melyik ország joga alkalmazandó abban az esetben, ha a párok egymás között nem tudnak megállapodni.

A megerősített együttműködésre vonatkozó uniós szabályok szerint a már elfogadott jogszabályhoz bármikor csatlakozhat bármelyik másik uniós tagállam, ha a Bizottság kedvező véleményt ad (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 331. cikke).

A Bizottság először 2006-ban tett javaslatot a nemzetközi párok segítésére, azonban a terv (az úgynevezett Róma III. rendelet) nem kapta meg a szükséges egyhangú támogatást az uniós kormányoktól.