December 31-ig meghosszabbította az Országgyűlés hétfőn annak a rendelkezésnek a hatályát, amely alapján a 200 ezer forint feletti közbeszerzési kifizetéseknek nem lehetnek akadályai a 2008. szeptember 30-át követően keletkezett köztehertartozások.

A törvényhozás 355 igen, 2 nem szavazattal és 13 tartózkodás mellett fogadta el a kezdeményezést, amelyet Bencsik János és Szatmáry Kristóf fideszes képviselők terjesztettek elő. Az Országgyűlés döntött arról is, hogy a törvény sürgős kihirdetését kéri a köztársasági elnöktől.

Az adózás rendjéről szóló törvény 2008 decemberében úgy módosult, hogy a közbeszerzések keretében a 200 ezer forint feletti vállalkozói és alvállalkozói számlákat csak akkor lehet kifizetni, ha a jogosult bemutat egy 30 napnál nem régebbi nemleges – nullás – adóigazolást. A módosítás egyúttal kivételt tett a 2008. szeptember 30-át követően keletkezett köztartozásokkal, miután ezek nem lehettek akadályai a közbeszerzési kifizetéseknek.

Ezt a mentesítést a gazdasági válság indokolta, és az akkori parlament úgy vélte, hogy kivételt tenni ez év július 1-ig indokolt. A mostani parlament viszont indokoltnak tartotta a mentesség meghosszabbítását az év végéig. Így a 200 ezer forint feletti közbeszerzési kifizetéseknek december 31-ig nem lehet akadálya a nullás adóigazolás hiánya.

A törvény július 1-jén lép hatályba.