Jóri András adatvédelmi biztos a mai napon Bodoky Tamás tényfeltáró újságírót, Szabó Máté pedig Radoszáv Miklóst, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgatóhelyettesét tünteti ki a magyar ombudsmanok által 2007-ben alapított Iustitia Regnorum Fundamentum-díjjal.

Jóri András adatvédelmi biztos a mai napon Bodoky Tamás tényfeltáró újságírót tünteti ki a magyar ombudsmanok által 2007-ben alapított Iustitia Regnorum Fundamentum-díjjal. Az újságíró közérdekű adatok nyilvánossága terén végzett kiemelkedő, színvonalas és példaértékű szakmai tevékenységét jutalmazza az országgyűlési biztos.

A adatvédelmi biztos kiemelkedően fontosnak tartja, hogy az információs jogok érvényesülésének egyik hatékony eszköze, a közérdekből nyilvános adatok valós nyilvánossága minél szélesebb körben jusson érvényre. A tényfeltáró újságírás Bodoky Tamás munkásságában példaértékűen járult hozzá a transzparencia elősegítéséhez, a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségéhez. Ezzel elősegítette az új egyensúlyt az adatvédelem és nyilvánosság terén: az adatvédelemnek elsősorban mindenkor a magánszféra védelmét kell szolgálnia, nem lehet azoban akadálya a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének.

Bodoky a 2006 őszi tüntetések során történt rendőri túlkapásokról szóló cikksorozatával, az MVM-től offshore cégekhez került milliárdokról szóló írásokkal, a Balatonring építése kapcsán a figyelem középpontjába került Grupo Milton-elnök portréjával tényfeltáró újságíróként szakmai etikáról, a közérdekből nyilvános adatok korrekt feldolgozásáról tett tanúbizonyságot.

A gyermekvédelem területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Radoszáv Miklós, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgatóhelyettese vehette át a Justitia Regnorum Fundamentum-díjat Szabó Máté általános ombudsmantól szerdán Budapesten.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a díjazottat méltatva elmondta: Radoszáv Miklós a magyar gyermekvédelem egyik klasszikus képviselője, egyéb szakmai tevékenységei mellett rész vett a legkülönbözőbb, a szakterületet érintő törvények előkészítési munkájában és a végrehajtási rendeletek megalkotásában. Radoszáv Miklós több felsőfokú oktatási intézményben tanít – jegyezte meg Szabó Máté.

Mint rámutatott, Radoszáv Miklós nevéhez fűződik egy fontos civil kezdeményezés, a Gyermekparlament.

Radoszáv Miklós az elismerés átvétele után azt mondta, hogy rendkívüli módon meglepte a kitüntetés, azt a magyar gyermekvédelem nevében vette át.

Jó úton haladunk, hogy a gyermekek jogtudatosabbak legyenek, ki merjenek állni önmagukért és fel merjék vállalni gyerekségüket – fogalmazott. A gyermek nem egy kicsinyített felnőtt, hanem vannak speciális érdekei és jogai – jegyezte meg.

Az ünnepségen részt vett Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke.

Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa  Kindler József professzornak adományozta a Justitia Regnorum Fundamentum díjat.

Kindler József kiemelkedő szellemi teljesítményét és emberi tartását ismerte el a díjjal az országgyűlési biztos. A professzornak köszönhető, hogy a rendszerelmélet és a döntéselmélet kutatási eredményei hazánkban szinte az eredmények megjelenésekor bekerültek a tudományos közgondolkodásba, és ami talán még fontosabb az oktatásba. A jövő nemzedékek ombudsmanja kiemelten méltánylandónak tartja a professzor szándékát és képességét, hogy mindig teljes rendszerben gondolkodjunk, valamint hogy az ember szerepét és felelősségét a rendszer viselkedéséért nem lehet sem elbújtatni, sem lekicsinyelni.

Kindler József nagyon sokat tett a korszerű társadalomtudományi módszerek magyarországi megismertetéséért és elismertetéséért.

Kindler József az üzleti tudományok mellett az alternatív közgazdasági gondolkodásnak is egyik legrangosabb magyar képviselője. 1995-től a BKE Környezetgazdaságtani és technológiai tanszékének a professzora, ahol létrehozta és vezeti azt a műhelyt, aminek eredménye a Kovász című folyóirat, és aminek hatása a közgondolkodásra messze meghaladja a tanszék és az egyetem kereteit.

Munkásságának köszönhető, hogy az alternatív közgazdasági gondolkodás néhány alapműve magyarul is hozzáférhetővé vált. Számos alapítványt hozott létre, részt vett a Duna-kör munkájában, alapítója volt a Védegyletnek és az MDF-nek.

A Iustitia Regnorum Fundamentum díj nevét I. Ferenc magyar király és osztrák császár jelmondatáról kapta: „Az igazság a birodalom alapja“. A díjat az országgyűlési biztosok évente egyszer, a szakmai tevékenység elismeréseképpen adományozzák.