Az Európai Bizottság a mai napon bejelentette, hogy több évre szóló együttműködési megállapodást írt alá az Imperial Tobacco Limited (ITL) vállalattal a dohányáruk illegális kereskedelme elleni közös küzdelemről. A jogilag is kötelező erejű megállapodás értelmében az ITL együtt fog működni az Európai Bizottsággal, annak csalás elleni hivatalával (OLAF), valamint a tagállamok bűnüldöző hatóságaival a csempészett és hamisított cigaretták elleni harcban.

A megállapodás jelentős kifizetésekről is rendelkezik az ITL terhére: a következő húsz év során az Európai Bizottság és a tagállamok összesen 300 millió USA-dollárt (207 millió eurót) kapnak. Mindez jelentősen hozzájárul az EU illegális dohánykereskedelem elleni küzdelméhez, ami azért fontos, mert ez a jogellenes tevékenység évi több milliárd euró bevételtől fosztja meg az Uniót és a tagállamokat.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Nagyon örülök, hogy létrejött ez a fontos megállapodás, amely hozzájárul az EU pénzügyi érdekeinek védelméhez, és megerősíti a cigarettacsempészet és a cigarettahamisítás ellen folytatott küzdelmünket.

Algirdas Šemeta, az adóügyért és a vámunióért, valamint az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos elmondta: „A csempészett és hamisított termékeknek mindenki a kárát látja – a kormányok, a fogyasztók és a törvényes vállalkozások egyaránt. Az Imperial Tobaccóval a mai napon megkötött megállapodás erős jelzésértékkel bír, várhatóan elrettenti majd a cigarettacsempészettel foglalkozó bűnözőket, és jelentős mértékben megnöveli az esélyeinket e törvénybe ütköző tevékenység felszámolására.

Harc a csempészet és a hamisítás ellen

Becslések szerint az EU és a tagállamok évente akár 10 milliárd eurónyi be nem fizetett adótól is eleshetnek a csempészett és hamisított dohányáruk után. Ráadásul a hamisítás és a csempészés egyéb formáival olyan törvénytelen párhuzamos ellátórendszer alakult ki, amely aláássa a törvényes forgalmazási módokat, és tisztességtelen versenyfeltételeket támaszt a törvényes csatornákon árusított eredeti termékekkel szemben. A tiltott dohánykereskedelemből származó bevételekből gyakran sokkal aljasabb tevékenységeket, például a terrorizmust vagy a szervezett bűnözést finanszírozzák. Mindezen okokból kifolyólag a Bizottság és az uniós tagállamok a legfontosabb prioritásaik közé emelték a cigarettacsempészés és cigarettahamisítás elleni harcot.

Az elmúlt években a cigarettacsempészés és cigarettahamisítás az EU, a tagállamok és a dohányipar sikeres intézkedései ellenére egyre nagyobb volumenűvé, formái pedig egyre változatosabbá váltak. A Bizottság ezért döntött úgy, hogy további erőfeszítéseket tesz a hamis cigaretták illegális forgalmazása ellen. Ennek érdekében együttműködik a tagállamok és a harmadik országok bűnüldöző hatóságaival a cigarettahamisítási ügyekben folytatott nyomozásokban, erőfeszítéseket tesz a hamis cigaretta előállításának felderítésére és felszámolására, és az EU-ban lefoglalt hamis cigaretta nyilvántartásával és nyomon követésével megkísérli megállapítani az érintett termékek származási helyét és más lényeges információkat.

A megállapodás segíti a csempészet elleni harcot

Az ITL által kezdeményezett mai megállapodás rámutat, hogy az EU bűnüldöző hatóságai és a gyártók – köztük az ITL – közötti együttműködés és koordináció jelentősen képes hozzájárulni a dohányáruk tiltott forgalmazása elleni küzdelem sikeréhez.

A megállapodás határozott rendelkezéseket, együttműködési és információmegosztási eljárásokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a bűnüldöző hatóságok Európában és a világon bárhol hatékonyabban léphessenek fel a bűnelkövetőkkel szemben. Ezen túlmenően az ITL – a már rendelkezésére álló, az ellátási lánc ellenőrzését szolgáló eszközökre építve és a vásárlók kiválasztására és nyomon követésére alkalmazott módszereinek megerősítésével – fokozni fogja arra irányuló kapacitását, hogy bizonyos csomagokat nyomon kövessen, és nagyobb támogatást nyújtson az európai bűnüldöző szerveknek az illegális cigarettakereskedelemmel szembeni küzdelemhez.

A megállapodás továbbá olyan hosszú távú árukövetési eljárásokra is kiterjed, amelyek segítik a végrehajtó szerveket az ITL-termékek származási helyének és rendeltetési helyének meghatározásában és annak ellenőrzésében, hogy csempészáruról van-e szó. A megállapodással összhangban az ITL meg fog jelölni bizonyos csomagolóanyagokat, feltüntetve azt a kiskereskedelmi piacot, ahova a csomagot szánta, a mesterkartonokon gépi leolvasásra is alkalmas vonalkódos címkét helyez el, továbbá más olyan eljárásokat is bevezet, amelyek az árukövetést segítik.

Ezek a kötelezettségek összhangban vannak a WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezményének csempészetellenes rendelkezéseivel, és jó alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy az EU elérje az egyezmény kiegészítését egy, a dohányáruk tiltott kereskedelmének felszámolását célzó hatékony jegyzőkönyvvel.

A fenti előnyök mellett az Európai Unió és a részt vevő tagállamok több éven keresztül jelentős anyagi támogatást is kapnak az ITL-tól. AZ ITL vállalta ugyanis, hogy húsz év alatt összesen 300 millió USA-dollárt (207 millió eurót) fog ilyen formában kifizetni.

A megállapodásban az ITL fizetési garanciát vállal arra az esetre, ha a jövőben az EU területén egy bizonyos mennyiségnél több tőle származó eredeti terméket foglalnak le. Ezekből a kifizetésekből minden részt vevő tagállam részesül.