Fülöp Sándor: az új alkotmányból nem maradhat ki az egészséges környezethez való jog.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szerint világviszonylatban is példátlan visszalépés lenne, ha az új alkotmányból kimaradna az egészséges környezethez való jog és annak intézményes védelme.

Fülöp Sándor pénteki sajtótájékoztatóján annak a véleményének is hangot adott, hogy az új alkotmány környezetvédelemre vonatkozó rendelkezései ellentmondásosak. Szavai szerint ugyanakkor az alaptörvény-tervezetben előremutató, jó célkitűzések vannak, ilyen a jövő nemzedékek és a nemzeti vagyon védelme, ideértve az ivóvíz és a termőföld védelmét, a genetikai sokféleség megőrzését, “de már az alkotmány szintjén ellentmondás van a célok és a hozzájuk rendelt eszközök között“.

A biztos megdöbbentőnek nevezte, hogy ilyen célokat úgy akarnak megvalósítani, hogy közben lemondanak az állampolgárok aktivitásáról, elveszik tőlük az egészséges környezethez való jogot, illetőleg gyengítik az intézmények által adott védelmi lehetőséget. Utóbbit a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa irodájának tervezett megszüntetésére utalva kifogásolta.