A közelmúltban megjelent dr. Kocsis Miklósnak, a Jogi Fórum felsőoktatási rovatvezetőjének “A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon” című kötete.

A monografikus munka szerzőjének célja munkája elkészítésekor az volt, hogy vázolja az elmúlt közel két évtized alkotmányos joggyakorlata által kimunkált közjogi kereteket annak érdekében, hogy az optimális törvényi szabályozás megalkotásához (közjogi) háttérrel szolgálhasson, ugyanakkor választ keressen a felsőoktatási jogi jogalkalmazás mindennapi problémáira is.

Szerző gyakorló felsőoktatási jogászként gyakran szembesül mind jogalkotási, mind jogalkalmazási problémákkal, amelyek feldolgozása és megoldása tekintetében konkrét javaslatokat is megfogalmaz.

A kötet az alábbi oldalon megrendelhető→