A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa jelenleg négy szakmai szervezettel folytat tárgyalásokat a médiapiaci önszabályozásról.

A testület egyelőre a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületével, a Magyar Lapkiadók Egyesületével, az Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével és az Önszabályozó Reklámtestülettel vette fel a kapcsolatot. Az ön- és társszabályozási rendszerek ösztönzése a médiaszolgáltatásokról szóló európai uniós irányelvből következő feladat, de a magyar médiatörvény a médiapiac több területére (lekérhető médiaszolgáltatások és a nyomtatott, valamint internetes sajtó) is kiterjeszti a társszabályozás lehetőségét.

Kapcsolódó konferencia
A Jogi Fórum 2011. május 26. napján Budapesten konferenciát szervez “Médiajog 2011 – A médiapiac szabályozása” témában.

 

A Médiatanács együttműködésre törekszik a médiapiac szereplőivel. A médiatörvény úgy fogalmaz, hogy a Médiatanács az önkéntes jogkövetés előmozdításáért „együttműködik a médiaszolgáltatók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a sajtótermékek kiadói, a műsorterjesztők és a közvetítő szolgáltatók szakmai önszabályozó szervezeteivel és alternatív vitarendező fórumaival”.

A Médiatanács a társszabályozó feladatot vállaló szakmai szervezettel közigazgatási szerződést köthet. A megállapodás arról szól, hogy a felek a hatósági hatáskörbe tartozó ügyekben egymással együttműködve járnak el. A szakmai szervezetek önigazgatási – de nem hatósági – tevékenységet végeznek tagjaik, illetve a magatartási kódexet magukra nézve kötelezőnek elismerő vállalkozások felé. Ily módon a hatósági jogalkalmazás elkerülhető, és az esetleges jogvitákat a szakmai szervezeten belül lehet orvosolni, megoldani. Ez mindenféleképpen hatékonyabb módja lehet a problémák rendezésének, mint a közvetlen és kizárólagos hatósági út.

A társszabályozásban részt vevő szervezeteknek általában már van elfogadott szakmai-etikai kódexük. A közigazgatási szerződés csak a médiaszabályozásban előírt normák betartása érdekében jöhet létre, az ezen felüli egyéb – etikai – normák előírása és felügyelete továbbra is az önszabályozás körébe tartozik. (A társszabályozás a hatóság és a szakmai szervezet együttműködését jelenti a jogérvényesítés érdekében, míg az önszabályozás jogon kívüli rendszer, tehát a hatóságtól teljes mértékben függetlenül működik.)

A Médiatanács bízik abban, hogy a tárgyalások a partnerekkel eredményesen zárulnak, hiszen a cél az, hogy a társszabályozási rendszer lehetőleg július 1-től működjön, amikortól a médiaszabályozás sajtóra vonatkozó rendelkezései alkalmazhatóvá válnak. Természetesen a jövőben az említetteken kívül más szakmai szervezetek együttműködésére is számítunk.