A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az új közbeszerzési törvényre vonatkozó javaslatát, amely elfogadása esetén teljes egészében felváltja a jelenleg hatályos szabályozást.

A javaslat hatékonyan segíti a korrupció elleni harcot, egyszerűbb és rugalmasabb eljárásokat, gyorsabb jogorvoslatot eredményez, és támogatja a kis- és közepes vállalkozások részvételét a közbeszerzésekben.

Az átlátható struktúrájú törvényjavaslat világos és betartható jogalkalmazási alapelveket fogalmaz meg. A Széll Kálmán Tervben megjelölt céloknak megfelelően alkalmazása jelentős mértékben visszaszoríthatja a korrupciót. A javaslat teljes egészében lefedi azokat az eljárásbeli magatartásokat, amelyek a törvényi szabályok kijátszására irányulnak. Az átláthatóság, a jóhiszeműség és tisztesség, a rendeltetésszerű joggyakorlás mellett rögzíti a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elvét is.

A jelenleg hatályos törvény bonyolult részletszabályai nem képesek megfelelően kezelni a közbeszerzéseket, amelyet a rendszeres módosítások miatt létrejövő jogalkotási spirál is jelez. A törvény felesleges ismétlései és a többszörös, gyakran követhetetlen hivatkozások miatt egy nehezen alkalmazható jogi környezet jött létre, amely hátrányosan érintette a közbeszerzések szereplőit. A most benyújtott javaslat új szerkezete és jól követhető szabályai révén könnyen kezelhető szabályozást ad.

A javaslat több, a verseny tisztaságát megóvó szabályt is tartalmaz, többek a között a formai okok miatti érvénytelenítés lehetőségének kizárását. Az új törvény lényeges célkitűzése, hogy az eljárások szabályai rugalmasabbak, kevésbé bürokratikusak és könnyebben alkalmazhatóak legyenek. Ennek érdekében újraszabályozza az egyes eljárástípusokat és csökkenti azokat az adminisztratív terheket, amelyek indokolatlanul lassították és bonyolították a közbeszerzéseket. Így egyebek mellett a jövőben nem kell feladni a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetésre szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót, és elegendő lesz minden dokumentumból másolat beadása is.

A kis- és közepes vállalkozások erősítése érdekében olyan eljárási szabályokat tartalmaz a javaslat, amelyek aktívan támogatják sikeres részvételüket a közbeszerzési eljárásokban. Az előleg biztosítása és a kötelező részajánlattétel kedvezőbb versenyfeltételeket biztosít számukra. A törvényjavaslat kifejezetten a kis- és közepes vállalkozások támogatása céljából tenné lehetővé a nemzeti eljárásrenden három ajánlattevő részvételével lefolytatható közbeszerzési eljárás alkalmazását.