A médiatörvény értelmében a jelentős befolyásoló erővel rendelkező televíziók esti, illetve a rádiók reggeli hírműsoraiban a bűnügyi hírek hosszának aránya nem haladhatja meg éves szinten a 20 százalékot. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa ezentúl a műsorszolgáltatók részére hetente, a nagyközönség számára pedig havonta ad tájékoztatást az adatokról.

A médiatörvény [Mttv. 38. § (1)] a jelentős befolyásoló erővel rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben a következő elvárást fogalmazza meg: „(…) A más médiaszolgáltatótól átvett, illetve a demokratikus közvélemény tájékoztatását nem szolgáló bűnügyi tematikájú híranyag vagy tudósítás a hírműsorszám időtartamának húsz százalékánál éves átlagban nem lehet hosszabb terjedelmű.”

Az NMHH műsorelemzői többek között a büntető törvénykönyv szabályait is figyelembe vevő, összetett szempontrendszer alapján vizsgálják a hírműsorokat. E szerint a demokratikus közvélemény szempontjából jelentőséggel bírnak a hivatalos személy, a közfeladatot ellátó személy és a külföldi hivatalos személy által vagy ellen elkövetett bűntettek; a külföldi vagy hazai vonatkozású terrorcselekményekről, merényletekről, etnikai alapú bűncselekményekről szóló beszámolók, illetve a szociális indíttatású bűncselekmények egyes fajtái (pl.: uzsora, lakásmaffia).

Azokat a beszámolókat, melyek nem sorolhatók a fenti kategóriák valamelyikébe, az elemzők a 20 százalékos szabály alá tartozó bűnügyi híranyagnak veszik. A médiatörvény által meghatározott húszszázalékos arány túllépését a hatóság csak jövő januártól szankcionálhatja az után, hogy határozatban is sor került a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók beazonosítására.

A Médiatanács és az NMHH Hivatala addig is hatékony együttműködésre törekszik a médiaszolgáltatókkal. A tanács ezért összegezte az idei év első öt hónapjának adatait, és az eredményeket megküldte a két legnagyobb kereskedelmi televíziónak és rádiónak, valamint az MTI Hírcentrumnak. A hatóság a jelentősebb közönségaránnyal rendelkező csatornáknak heti rendszerességgel elküldi a mért arányokat, illetve a mérési módszertan pontosításánál és a problémás témáknál szükség esetén konzultációs lehetőséget is biztosít számukra. A szolgáltatók folyamatos tájékoztatása azért is fontos, mert a 20 százalékos arány éves szintre vonatkozik, így az adatok megismerése elősegítheti a szolgáltatók normakövető magatartását.

A szélesebb közvélemény havi rendszerességgel juthat a friss mérési eredményekhez a Médiatanács weboldalán.