Darák Péter, a Kúria kedden megválasztott elnöke a bíróság igazgatási szervezetének átalakításától azt reméli, hogy az ítélkezés egységessé, gyorssá válik, a bírósági szervezet megújul, a jogkeresők pedig elégedettek lesznek.

Darák Péter a megválasztását követő sajtótájékoztatóján a jogegység biztosítását nevezte legfontosabb feladatának. Mint elmondta, a Kúriának lehetősége lesz arra, hogy intézményes módon elemezze az ítélkezési gyakorlatot.

A valódi alkotmányjogi panasz intézményének bevezetésével az Alkotmánybíróság (Ab) lehetőséget kap arra, hogy az alkotmányos szempontokat konkrét bírósági ügyekben vizsgálja – tette hozzá. Darák Péter fontosnak nevezte, hogy a Kúria és a bíróságok “ne lépjék át azt a szűk mezsgyét, amely a jogértelmezést a jogalkotástól elválasztja”.

A Kúria megválasztott elnöke elmondta, hogy 2012 januárjában felállnak a joggyakorlat-elemző csoportok, ami lehetővé teszi, hogy a Kúria elemző munkájába alsófokú bírákat, külső szakértőket is bevonjanak. Darák Péter megfontolandónak nevezte egy főtanácsadói, tudományos tanácsadói rendszer működtetését is – az Ab mintájára.

A megválasztott főbíró kiemelt célja, hogy javítsa az alsófokú bírói szervek és a Kúria közötti információáramlást. Darák Péter szerint a hagyományos tárgyalási felfogás, amely Magyarországon ma is érvényesül, Nyugat-Európában már nem divat; ott a bíróságok szolgáltató szervekként működnek.

A Kúria megválasztott elnöke örömmel látná, ha a bírák képzésében bevezetnék az orvosoknál is ismert időszakos, vizsgaköteles kreditpontos képzést. Darák Péter hangsúlyozta: törekedni fog a társzervekkel való kapcsolattartásra, különös tekintettel az Alkotmánybíróságra, az ombudsmanra, valamint az ügyvédi, ügyészi és közjegyzői karra.

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) szintén kedden megválasztott elnöke legfontosabb feladatának a bírói kar és az ügyfelek lehető legteljesebb kiszolgálásának biztosítását nevezte.

Mint elmondta, az ügyfeleknek az a legfontosabb, hogy ügyüket a legmagasabb színvonalon és időben bírálják el. Az OBH megválasztott elnöke kiemelte a bíróságok munkájának arányos teherelosztását. Álláspontja szerint nem lehet fennakadás amiatt, hogy jövőre sok bírói álláshely felszabadul.

Handó Tünde átalakítaná az igazságszolgáltatás finanszírozását is, és a tényleges feladatok elvégzéséhez szükséges összeget venné alapul. Az OBH megválasztott elnöke hangsúlyozta, hogy nem marad ellenőrzés nélkül, hiszen a köztársasági elnök és az Országos Bírói Tanács megfoszthatja őt a hivatalától.

Handó Tünde egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy családi és baráti kötődései ellenére sem vonta eddig senki kétségbe pártatlanságát, függetlenségét. Mint fogalmazott: “ezeket a kapcsolatokat sohasem szégyelltem és nem tagadtam”. Mint emlékeztetett rá, az elmúlt 20 évben bíróként, az utóbbi 12 évben pedig a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnökeként tevékenykedett.

Az Országgyűlés kedden titkos szavazáson választotta meg az új bírósági vezetőket: az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot felváltó OBH elnöke Handó Tünde, a Legfelsőbb Bíróság helyébe lépő Kúria elnöke Darák Péter lesz, mindkettejük megbízatása kilenc évre szól.