A járási rendszerre való felkészüléssel összhangban változik a jogszabályi környezet, a hivatalok működésének finomhangolására 70 kormányrendelet módosításáról született döntés.

Jelenleg a kormányhivatalok részeként működő járási hivatalok szakigazgatási szerveinek illetékességi területének megállapítása zajlik. Minden járásban lesz például járási gyámhivatal, ugyanakkor lesznek olyan szakigazgatási szervek, amelyek több járásra kiterjedően látják majd el feladatukat. Az informatikai rendszerek összehangolása miatt a földhivatalokban és munkaügyi kirendeltségekben fokozatos lesz az átállás, teljes körűen csak jövő év második felében fog megvalósulni.

A járási hivatalok részei lesznek a jelenleg még a fővárosi és megyei kormányhivatalok helyi, körzeti szervei, amelyeknek az illetékességét ezért a járásokhoz kell igazítani. A járási hivatalokban hat szakigazgatási szerv kezdi meg működését jövőre: a járási gyámhivatal, járási építésügyi hivatal, járási népegészségügyi intézet, járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, járási munkaügyi kirendeltség és járási földhivatal. Míg gyámhivatal minden egyes járási hivatalban lesz, az építésügyi hivatal több járásra kiterjedően fog eljárni.

A már jelenleg is a megyei és fővárosi kormányhivatalokon belül működő szakigazgatási szervek közül a kistérségi népegészségügyi intézetek és kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok 2013. január 1-jétől szintén két-három járás területén fogják ellátni a feladataikat.

Jelenleg közel 170 munkaügyi kirendeltség működik az országban, ez a szám jövőre is megmarad, így ezek is szintén több járásra kiterjedő hatáskörrel járnak majd el. Az ehhez szükséges informatikai fejlesztés 2013 júliusára készül el.

Szintén informatikai fejlesztésre van szükség a körzeti földhivatalok járási rendszerre történő átállásához, ezért ez is fokozatosan történik meg 2013. szeptember 30-ig. Később a földhivatalok is több járásra vonatkozó illetékességgel végzik feladatukat.

A jogszabályok átállításával párhuzamosan folyamatos a párbeszéd a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a polgármesterek, képviselő-testületek, jegyzők között annak érdekében, hogy 2013. január 1-jével a járási hivatalok zökkenőmentesen megkezdhessék működésüket, és az átállás a települések eddigi ügyfélszolgálatában se okozzon fennakadást. Ezekben a napokban kötik meg az átadás-átvételi megállapodásokat országszerte a kormányhivatalok a képviselő-testületekkel, és tisztázzák a még közösen megoldandó hátralévő feladatokat.