Címke: közigazgatási jog

Határidők számítása közigazgatási perekben a veszélyhelyzet alatt – A Kúria Közigazgatási Kollégiuma véleményt fogadott el

A Kúria Közigazgatási Kollégiuma – a veszélyhelyzet idejére meghatározott módon – kollégiumi véleményt fogadott el a veszélyhelyzeti eljárási szabályok egységes értelmezéséről a közigazgatási perekben. Az 1/2020 (IV.23.) számú KK vélemény kitér többek között a közigazgatási jogvitákban alkalmazott eljárási határidők érvényesülésére és számításuk módjára.

Joggyakorlat egységesítés közigazgatási ügyekben – A Kúria legjelentősebb döntései és joggyakorlat-egységesítő tevékenysége

A Kúria júliusban sajtóreggeli keretében számolt be a legfőbb bírói fórum legfontosabb, közérdeklődésre is számot tartó döntéseiről, valamint joggyakorlat-egységesítő tevékenységéről. Rendőri intézkedéssel kapcsolatos panaszügyek, a műsorfolyam és a sajtótermékekben való megjelenés problematikája a választási kampányidőszakban – Kalas Tibor, a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezetője ismertette a közigazgatási ügyszak aktualitásait.

Alaptörvényt sért, ha első- és másodfokon ugyanaz a kormányhivatal jár el – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az Alkotmánybíróság kimondta: a jogalkotó nem kötelezheti az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervet a másodfokú eljárás lefolytatására is, kivéve, ha az érintett közigazgatási szerven belül működik egy erre hatáskörrel rendelkező magasabb fórum. A testület megsemmisítette egy kormányrendelet azon rendelkezését, amely egyes ügyekben az első fokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt jelölte ki a fellebbezés elbírálására jogosult szervként is.

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályaira vonatkozó törvény tárgyi hatályának megváltozása

E dolgozatban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) összehasonlításával a hatósági eljárás általános szabályait rendező törvény tárgyi hatályának megváltozását kívánom elemezni. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2
  • 4