Január 15-én hivatalosan megnyitotta kapuit a Bírói Klub a Kúrián. A hivatalos megnyitás előestéjén tartott ünnepségen Dr. Darák Péter elnök köszöntőjében elmondta: a több hónapos tervező és kivitelező munka eredményeként létrejött Bírói Klub célja, hogy méltó környezetet, közösségi teret biztosítson a bírák és ügyészek szellemi töltekezéséhez, szakmai és baráti kapcsolataik szorosabbra fűzéséhez.

A társasági élet, az együtt gondolkodás fellendítése nem új gondolat – állapította meg Darák Péter. A „legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István 1827-ben azzal a szándékkal alapította meg a Nemzeti Kaszinót, hogy „a mi Hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztetettebb díszes összegyülekező hely, melyen főbb és előkelőbb s jobb nevelésűek, eszes, értelmes férfiak a társasági rendek mindenik osztályából egymással vagy barátságos beszélgetés végett találkozzanak, (…), s hasznos gazdasági, tudományos, művészi hónapos írásokat olvassanak.” A reformkori Magyarország viszonyait jól ismerő Széchenyi vezető szerepet szánt az arisztokráciának a polgári átalakulás megvalósításában, s a Kaszinó létrehozásával kívánta a főnemesek figyelmét a közügyek felé fordítani.

Közel kétszáz év telt el a reformkor kezdete óta, de ez a gondolat a XXI. század magyar jogászértelmiségére is áll. A napi munka során a bírák és ügyészek kapcsolattartása szigorúan hivatalos, az eljárásjogi jogszabályok által meghatározott keretek között történik. Kevés a lehetőség a személyes eszmecserére, s ezt csak nehezíti a jogi munkában is mind inkább elterjedő elektronikus kapcsolattartás. Ezért tartottam szükségesnek egy olyan közösségi tér kialakítását, ahol lehetőség van baráti beszélgetésekre, tartalmas eszmecserékre, s szakmai rendezvények befogadására – mondta Dr. Darák Péter.

Az esemény díszvendége Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. A nyitó beszélgetést Dr. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke moderálta.