Nem minősül munkáltatói jogutódlásnak az anyacég által meghozott döntés eredményeként egyes részfeladatok átvétele, amennyiben az a tulajdonban álló cég valamely egységének egészét nem érintette

A felperes a keresetében a II rendű alperes (átvevő munkáltató) rendes felmondása jogellenességének megállapítását és a jogkövetkezmények alkalmazását kérte. A munkaügyi bíróság a felperes keresetét elutasította. Jogi álláspontja szerint az alperesek között a munkáltatói jogutódlás megvalósult, a felperes korábbi, a szervezeti egységet irányító munkaköre megszűnt, azonban a felajánlott új munkakört nem fogadta el, ezért a rendes felmondás indoka valós és okszerű volt. A másodfokú bíróság a munkaügyi bíróság ítéletét a fellebbezett részében megváltoztatta és közbenső ítéletében megállapította a rendes felmondás jogellenességét, továbbá azt, hogy a felperes munkaviszonya a másodfokú ítélet kihirdetése napján szűnik meg. A jogerős ítélet indokolása megerősítette azt az elsőfokú ítéleti megállapítást, hogy a munkáltatói jogutódlás megtörtént, azonban mivel a felperes feladatainak egy része az átadó munkáltatónál maradt, amelyeket a jogutódlást követően is ellátott az I. rendű alperesnél, ezért a II. rendű alperes intézkedése jogellenes volt.

Az elvi döntés szerint az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 85/A. § (1) bekezdés b) pont szerinti munkáltatói jogutódlás csak abban az esetben állapítható meg, ha az átvételt követően az érintett munkavállalók, mint „identitásukat megőrző szervezeti egység” kerülnek át a jogutód munkáltatóhoz. Az eljárásbeli esetben, mivel a felperes korábbi, alapvető munkaköri feladata, a beosztott munkavállalók egységes irányítása megszűnt és a felperesnek a korábbiaktól eltérő munkakör került felajánlásra, ezért esetében a munkáltatói jogutódlás megállapítására nem volt lehetőség. Ebből következően az átvevő munkáltató rendes felmondása nem a jogosulttól származott.