A közösségi rendészet magyar modelljének bevezetését, a szórakozóhelyek szigorúbb ellenőrzését, a fiatalkorúak védelmének növelését, valamint az áldozatok és tanúk tájékoztatásának javítását is javasolja a következő két évre a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a közbiztonság javítása érdekében.

A testület erről a társadalmi bűnmegelőzés új nemzeti stratégiájának társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetében ír, amely a kormány honlapjáról tölthető le.

A dokumentum alapján a stratégia alapvető célja a következő tíz évre meghatározni a bűnmegelőzés fő feladatait. A stratégiához kapcsolódik egy 2015-ig szóló cselekvési terv is, amely a bűncselekmények áldozatainak számát csökkentené, bővítené a fiatalok bűnmegelőzési ismereteit és javítaná a bűnelkövetők visszailleszkedését a társadalomba.

A tanács a bűnmegelőzés jelenlegi helyzetéről szólva megállapítja, hogy bár a bűncselekmények száma alapvetően stagnált az elmúlt időszakban, azonban az erőszakos és garázda jellegű cselekmények szaporodtak az utóbbi húsz évben, különösen 2002-2010 között, amikor ez a folyamat felgyorsult.

A tervezet megállapítja, hogy a vagyon elleni, illetve az erőszakos bűncselekmények áldozatai egyre inkább az idősebb korúakból, valamint a nők és gyermekek köréből kerülnek ki, az elkövetők között pedig nő a fiatalkorúak aránya. Megjegyzik ugyanakkor azt is, hogy európai összevetésben a magyar adatok még mindig kedvezőnek mondhatók.

A testület egyik javaslata a közösségi rendészet magyar modelljének bevezetése. A tanács szerint ennek lényege, hogy a rendőrségnek bizalmi viszonyt kell kialakítania a helyi közösségek tagjaival, akiket be kell vonni a közbiztonság és a biztonságérzet javításába. Indítványuk alapján az első évben négy rendőrkapitányságon tesztelnék az új modellt, amely 2016 nyarától régiós szintűre, majd a következő évtől országos méretűre növekedhetne.

Kezdeményezik továbbá a bűnmegelőzési ismeretek általános és középiskolai oktatásának bevezetését is, továbbá a szórakozóhelyek szigorúbb ellenőrzését a kábítószer-fogyasztás és a 18 év alattiak alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében. A tervezet azt is felveti: meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a fiatalkorúak felnőtt kísérő nélkül ne mehessenek be szórakozóhelyekre.

A tanács mindemellett francia mintára információs pultokkal javítaná a tanúk és az áldozatok tájékoztatását, valamint országossá tenné a pszichológiai segítségnyújtáshoz való hozzáférést és a civil önkéntes áldozatsegítői hálózatot.

A tervezet szerint a bűnmegelőzési stratégia megvalósítására évente az előző évi központi költségvetésbe befizetett szabálysértési bírságok és az üzembentartó objektív felelősségén alapuló közigazgatási bírságok összegének négy százalékát, de legalább 700 millió forintot fordíthatnak.

A kormány által még nem tárgyalt tervezet készítői azzal számolnak, hogy a most társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezet október közepén hatályba léphet.