Változhat a civil szervezetek szabályozása részben az új polgári törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépéséhez kapcsolódva, továbbá egyszerűsödhetnek a megszűnés, az egyesülés, a szétválás szabályai, és több évre lehetne felajánlani a személyi jövedelemadó (szja) egy százalékát. Az erről szóló törvénytervezetet a kormány honlapján tették közzé.

A törvénytervezet szerint egyszerűsödnének és jobban igazodnának a civil szervezetek működési sajátosságaihoz a megszüntetés (egyszerűsített törlés, végelszámolás, kényszer-végelszámolás, felszámolás), illetve az átalakulás (szétválás, különválás, összeolvadás, beolvadás) szabályai.

Egyszerűbb lesz a civil szervezet megszűnéséhez kapcsolódó eljárás, ugyanakkor hitelezőket védő garanciák is megjelennek a szabályozásban. Az egyesülés és a szétválás a gazdasági társaságokhoz képest egyszerűsített eljárásrendben történne.

A közhasznú jogállással nem rendelkező szervezetek számára adminisztratív könnyítés, hogy közhasznúsági mellékletet a jövőben nem kellene készíteniük. A közhasznú jogállású szervezetek felügyelőbizottság kötelező létrehozására vonatkozó bevételi értékhatára ötmillióról ötvenmillió forintra nőne.
A tervezet lehetővé teszi, hogy a gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytató civil szervezetek számviteli beszámolójuk letétbe helyezésével tegyenek eleget társaságiadó-bevallási kötelezettségüknek, ezt a bíróság hivatalból továbbítja az adóhatóság részére.

Az szja 1 százalékának felajánlása a tervezet szerint több adóévre is vonatkozhat, ez az adózó eltérő rendelkezéséig vagy rendelkezése visszavonásig szólna. Ennek a változtatásnak az a célja hogy a civil szervezetek több évre tudják tervezni tevékenységüket, bevételeiket, az 1 százalékos felajánlások feldolgozása pedig költséghatékonyabbá váljon az adóhatóság számára.

Az 1 százalékos rendelkezésre igényt tartó szervezetek technikai azonosítót kapnának, ennek bevezetésével lehetővé válik a felajánlást megelőző jogosultságigazolás (jelenleg utólag igazolják a szervezetek, így a felajánló nem tudja, hogy célba ér-e majd a felajánlása), továbbá elkerülhetők lesznek a hasonló nevekből adódó visszaélések és korábban juthatnak forráshoz a kedvezményezettek (a jelenlegi december helyett már az év közepén).

A változtatásokat részben az új Ptk. hatályba lépése, részben a 2011 decemberében elfogadott Civil törvény alkalmazásának tapasztalatai, részben pedig a jogszabályok közti összhang és átláthatóság követelménye indokolja. A véleményezés határideje a tárcánál október 1-je.