Címke: Új Ptk

A vezető tisztségviselő felelőssége a gazdasági társasággal szemben

Napjainkban a gazdasági élet meghatározó szereplői a gazdasági társaságok. A társaságok döntéseit, magatartásait a külvilág felé a vezető tisztségviselő jeleníti meg, akinek az ügyvezetési tevékenysége mellett a képviseleti jogosultsága is meghatározó. A társaságok legfőbb szervével bizalmi kapcsolatban áll akár egyetlen személyként vagy testületként, akár a társaság tagjaként vagy professzionális alapon menedzserként látja el a feladatát. Mivel főszabályként a vezető tisztségviselő magatartását a társaságnak kell betudni, ezért a társasági jogon belül a felelősségi kérdések kiemelt jelentőségűek. A tanulmány a vezető tisztségviselő felelősségének irányait mutatja be a dogmatika és a hatályos jogi szabályozás tükrében, kitérve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V....

Bizalmi vagyonkezelés

Bizalmi vagyonkezelés

Átütő erejű újítás vagy elhibázottan bevezetett szerződéstípus? -Gyökerek és családjogi vetületek

Bombabiztos biztosítékok? – A csődtörvény változása a gyakorlatban – Beszélgetés Szalóki Gergely ügyvéddel

Bombabiztos biztosítékok?

A Csődtörvény legfontosabb változásai és a fiduciárius biztosítékok - Beszélgetés Szalóki Gergely ügyvéddel

A gyermeki jogok érvényesülése a Ptk. IV. könyvének tükrében

A gyermek a bírósági eljárás során számára ismeretlen helyzettel, idegen emberekkel, számára nehézkes, jogi nyelvezetben megnyilvánuló kommunikációval találkozik. A Szerző jogászként és két gyermekes édesanyaként fokozott felelősséget érez aziránt, hogy a gyermekek lehetőség szerint minél hamarabb – értelmi fejlettségüknek megfelelő módon – megismertessék az igazságszolgáltatás rendszerében őket illető jogokat, valamint a rájuk háruló kötelezettségeket, és ezáltal jogkövető és tudatos emberré válhassanak. Az írás – a teljesség igénye nélkül – bemutatja, hogyan jutnak érvényre a gyermeki jogok a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény IV. családjogról szóló könyvében. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Dr. Szalóki Gergely – Biztosítékok a csőd- és felszámolási eljárásokban

Dr. Szalóki Gergely – Biztosítékok a csőd- és felszámolási eljárásokban

Tavaly nyáron fogadták el a csődtörvény módosítást, ami elsősorban a biztosítéki célú engedményezés és vételi jog (fiduciárius biztosítékok) felszámolásban való alkalmazását rendezte. Korábban az új Ptk. megtiltotta ezen a biztosítékok alkalmazását, majd cégek között ismét lehetővé tette. Most a jogalkotó közelíteni próbálja e biztosítékok érvényesíthetőségét a „bombabiztos” zálogjogok pozíciójához. – Szalóki Gergely ügyvéddel (Schönherr Hetényi Iroda) beszélgettünk.

Bölcsek tanácsa – Új Ptk. a gyakorlatban – A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai című konferenciáról – 3. rész

Új Ptk. a gyakorlatban

Bölcsek tanácsa - A Kúria tanácsadó testülete jogalkalmazási kérdéseket véleményez!

A sérelem bére – Összefoglaló A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai című konferenciáról – 2. rész

A sérelem bére

A sérelemdíj három éve - Értelmezési és alkalmazási nehézségek a bírói gyakorlatban