Címke: Új Ptk

Hiányoznak a jogszabályon alapuló szerződésátruházás részletszabályai – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A jogalkotó a jogszabályon alapuló szerződésátruházások esetében nem szabályozta az új Polgári Törvénykönyv jogintézményeként megjelenő szerződésátruházás részletes szabályait, ezzel mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő – áll az Alkotmánybíróság határozatában (II/330/2016.). A Testület felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2019. március hó 31. napjáig tegyen eleget.

A vezető tisztségviselő felelőssége a gazdasági társasággal szemben

Napjainkban a gazdasági élet meghatározó szereplői a gazdasági társaságok. A társaságok döntéseit, magatartásait a külvilág felé a vezető tisztségviselő jeleníti meg, akinek az ügyvezetési tevékenysége mellett a képviseleti jogosultsága is meghatározó. A társaságok legfőbb szervével bizalmi kapcsolatban áll akár egyetlen személyként vagy testületként, akár a társaság tagjaként vagy professzionális alapon menedzserként látja el a feladatát. Mivel főszabályként a vezető tisztségviselő magatartását a társaságnak kell betudni, ezért a társasági jogon belül a felelősségi kérdések kiemelt jelentőségűek. A tanulmány a vezető tisztségviselő felelősségének irányait mutatja be a dogmatika és a hatályos jogi szabályozás tükrében, kitérve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V....

Bizalmi vagyonkezelés

Bizalmi vagyonkezelés

Átütő erejű, üdvözlendő újítás, a magyar és a külföldi tőke számára egyaránt vonzó befektetési forma, vagy a magyar magánjogi felfogástól idegen, azt feleslegesen terhelő, és elhibázottan bevezetett szerződéstípus? A bizalmi vagyonkezelési szerződést a 2013. évi Polgári Törvénykönyv vezette be Magyarországon. – A jogintézmény gyökereiről, más jogrendszerek-beli megfelelőiről, és a bizalmi vagyonkezelés egyes családjogi összefüggéseiről.

Bombabiztos biztosítékok? – A csődtörvény változása a gyakorlatban – Beszélgetés Szalóki Gergely ügyvéddel

Bombabiztos biztosítékok? – A csődtörvény változása a gyakorlatban – Beszélgetés Szalóki Gergely ügyvéddel

Tavaly nyáron fogadták el a csődtörvény módosítást, ami elsősorban a biztosítéki célú engedményezés és vételi jog felszámolásban való alkalmazását rendezte. Korábban az új Ptk. megtiltotta ezen a biztosítékok alkalmazását, majd cégek között ismét lehetővé tette. A jogalkotó most közelíteni próbálja érvényesíthetőségüket a „bombabiztos” zálogjogok pozíciójához. – Szalóki Gergely ügyvéddel beszélgettünk.

A gyermeki jogok érvényesülése a Ptk. IV. könyvének tükrében

A gyermek a bírósági eljárás során számára ismeretlen helyzettel, idegen emberekkel, számára nehézkes, jogi nyelvezetben megnyilvánuló kommunikációval találkozik. A Szerző jogászként és két gyermekes édesanyaként fokozott felelősséget érez aziránt, hogy a gyermekek lehetőség szerint minél hamarabb – értelmi fejlettségüknek megfelelő módon – megismertessék az igazságszolgáltatás rendszerében őket illető jogokat, valamint a rájuk háruló kötelezettségeket, és ezáltal jogkövető és tudatos emberré válhassanak. Az írás – a teljesség igénye nélkül – bemutatja, hogyan jutnak érvényre a gyermeki jogok a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény IV. családjogról szóló könyvében. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Dr. Szalóki Gergely – Biztosítékok a csőd- és felszámolási eljárásokban

Dr. Szalóki Gergely – Biztosítékok a csőd- és felszámolási eljárásokban

Tavaly nyáron fogadták el a csődtörvény módosítást, ami elsősorban a biztosítéki célú engedményezés és vételi jog (fiduciárius biztosítékok) felszámolásban való alkalmazását rendezte. Korábban az új Ptk. megtiltotta ezen a biztosítékok alkalmazását, majd cégek között ismét lehetővé tette. Most a jogalkotó közelíteni próbálja e biztosítékok érvényesíthetőségét a „bombabiztos” zálogjogok pozíciójához. – Szalóki Gergely ügyvéddel (Schönherr Hetényi Iroda) beszélgettünk.

Szétválasztható a földterület és a rajta álló épületek tulajdonjoga – Mire jó a megosztás? – Egy új lehetőség az új Ptk. alapján

A pár éve hatályba lépett új Ptk. egyik kevésbé ismert szabálya szerint ma már lehetőség van arra, hogy az ingatlan tulajdonosa szétválassza a földterület és a rajta álló épületek tulajdonjogát, és azokat külön ingatlanként kezelje vagy hasznosítsa. Az üzleti gyakorlat egyelőre óvatosan közelít a lehetőséghez: bár a tulajdonjogok megosztása akár az ingatlanfejlesztési, vagy a hitelfelvételi gyakorlatot rugalmasabbá teheti, egyelőre jogi bizonytalanságok hátráltatják a koncepció szélesebb körű elterjedését – véli a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

Bölcsek tanácsa – Új Ptk. a gyakorlatban – A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai című konferenciáról – 3. rész

Bölcsek tanácsa – Új Ptk. a gyakorlatban – A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai című konferenciáról – 3. rész

A Kúria elnöke az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése után létrehozta tanácsadó testületét, amely a felmerülő jogalkalmazási kérdésekben fogalmaz meg véleményeket. A testület tagjai „A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai” című visegrádi konferencián számoltak be először eddigi munkájukról.

A sérelem bére – Összefoglaló A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai című konferenciáról – 2. rész

A sérelem bére – Összefoglaló A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai című konferenciáról – 2. rész

Alig több mint három esztendeje léptek hatályba a sérelemdíjra vonatkozó rendelkezések, de a bírói gyakorlatban máris kiütköztek értelmezési és alkalmazási nehézségek. A vitatott kérdésekről Szabó Csilla törvényszéki bíró számolt be „A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai” című visegrádi konferencián.