Az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok hatékony működéséért felelős. Az OBH – stratégiai céljainak megvalósítása érdekében – a független bírók magas színvonalú és időszerű ítélkezésével kapcsolatban igazgatási, szervező és koordinációs feladatokat lát el a devizahitel szerződéseket érintő peres ügyekkel összefüggésben is.

A stratégiai cél részeként az OBH figyelemmel kíséri a bírósági ügyforgalmat, szükség esetén jogszabály-módosítást kezdeményez a bírósági vélemények alapján, illetve észrevételezi a jogszabálytervezeteket.

A rendelkezésre álló adatok alapján látszik, hogy a devizahitel szerződésekből eredő perek száma folyamatosan emelkedik. A legnagyobb ügyforgalmú Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt 2013. november 1-én 1521 db devizahitel szerződést érintő peres ügy volt folyamatban, ami a kollégium előtt folyamatban lévő összes polgári peres eljárás 56,29%-a, illetve jelenleg ezen ügyek vonatkozásában a havi érkezés a 2011. évi érkezés 3-4-szerese.

A helyzet kezelésére az OBH elnöke az uniós fogyasztóvédelmi szabályok érvényesülését is elősegítendő a bírósági illetékességet érintő jogszabály-módosítási javaslatot tett. A tervezett módosítás a Pp. „Általános illetékesség” alcímét egy 30/A.§-sal bővíti úgy, hogy a fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége tárgyában indított perekben a felperes (fogyasztó) lakóhelye alapozza meg a bíróság illetékességét, ezáltal a nagyszámú, devizahitel szerződésből eredő per arányosan oszlik majd meg a bíróságok között, kiküszöbölve e perek elhúzódását.

A joggyakorlat egységesítése a devizahitel szerződéseket érintő perek vonatkozásában kiemelten fontos. Ehhez szükséges, hogy a Kúriához eljuthassanak azok az ítéletek, amelyek alapján jogegységi eljárás folytatható le. Az OBH – a Kúriával egyeztetve – jogszabály-módosítási javaslatot terjesztett elő a felülvizsgálati eljárás szabályainak módosítására akként, hogy valamennyi, értékhatár alatti vagyonjogi ügyben lehetőség legyen a Kúria eljárására, ha közérdeket szolgál a kis pertárgyértékű ügynek a Kúria által történő elbírálása.

A devizahitel szerződéseket érintő perek megfelelő előkészítése érdekében az Országos Bírósági Hivatal további jogszabály-módosításokat is megfontolásra javasolt, többek között, hogy a feleknek a keresetlevél benyújtását követően a bíró által előírt, kötelező, előre meghatározott formula szerinti egyeztetést kelljen lefolytatniuk. Segítségül szolgálhatnának e pertípusban az ügyészség által indítandó közérdekű keresetek is.

Az OBH ezen felül adatszolgáltatásra hívta fel a bíróságokat, mert bár a devizahitel szerződéseket érintő peres ügyekben született jogerős döntések elemzése a Kúria Polgári Kollégiumának a feladata, a hivatal a beszerzett adatok továbbításával is igyekszik ezt segíteni. A megkeresés az ügyek számára, illetve azoknak az összes folyamatban lévő polgári peres eljáráshoz viszonyított arányára vonatkozik.