A Kúria döntése alapján az áthelyezéssel érintett ügyekben engedélyezte a fellebbezés lehetőségét a Fővárosi Törvényszék.

A Fővárosi Törvényszék sajtóosztályának közleménye szerint továbbra is az a jogi álláspontjuk, hogy a büntetőeljárási törvénynek a bíróság kijelölésére vonatkozó rendelkezései speciális viszonyban állnak az általános fellebbezési szabályokkal. Eszerint a Fővárosi Törvényszék határozatáról jogorvoslat esetén nem a Kúria, hanem a Fővárosi Ítélőtábla dönt. Ebből következően, ha az illetékesség kérdésében az ítélőtábla a törvényszékkel ellentétes álláspontra helyezkedik, akkor jogerősen változtatja meg a törvényszék végzését, amivel elvonja a Kúria kizárólagos jogát az eljáró bíróság kijelölésére.

A Fővárosi Törvényszék határozataiban azért mellőzte a fellebbezés lehetőségét, hogy a Kúriától ne vonja el a bíróság kijelölésére vonatkozó jogát akkor, amikor az adott ügyben egyik bíróság sem tartja magát illetékesnek az eljárás lefolytatására – írták.

A Kúria azonban visszaküldte az ügyáthelyezésekkel érintett valamennyi büntetőügy iratát a Fővárosi Törvényszéknek azért, hogy a testület biztosítson fellebbezési lehetőséget a döntésével szemben az arra jogosultaknak, tekintettel arra, hogy a Kúria csak az illetékesség hiányát megállapító jogerős végzés alapján dönthet az eljáró bíróság kijelöléséről.

A Fővárosi Törvényszék tudomásul vette a Kúria döntését, és az áthelyezésekkel érintett ügyekben a korábbi rendelkezéseit változatlanul fenntartva engedélyezte a fellebbezés lehetőségét, amellyel az arra jogosultak a kézbesítéstől számított nyolc napon belül élhetnek – közölték.

A bírósági ügyek áthelyezését 2011-ben tette lehetővé a törvény az Országos Bírósági Hivatal elnöke számára. Az ügyáthelyezések lényege, hogy a kiemelkedően nagy munkateher miatt 2011-ben a Fővárosi Bíróságtól, majd 2012-től a Fővárosi Törvényszéktől büntető-, polgári és gazdasági ügyeket helyeztek át más, azonos hatáskörű vidéki törvényszékekhez.

2012 tavaszán az ügyáthelyezésekkel összefüggésben alkotmánybírósági eljárás indult. Az Alkotmánybíróság 2013 decemberében mondta ki a bírósági ügyáthelyezések alapjául szolgáló korábbi törvény alkotmányellenességét.

Kapcsolódó cikk:

Két hónapon belül lezárulnak a bírósági ügyáthelyezések – A Kúria nyilatkozata az illetékességi összeütközések ügyében