A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete (MKBE) a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal (MJÁT) közös szervezésben „Új utak a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeletében” címmel tudományos konferenciát rendez 2014. március 10. napján, a Kúria Dísztermében.

2012. január 1. napjától jelentősen megváltozott a helyi önkormányzatok működését meghatározó jogszabályi környezet. Az Alaptörvény, valamint a vonatkozó sarkalatos törvények alapján a jogalkotó a törvényességi „ellenőrzés” tekintetében korábban kialakult szabályozási modelltől elszakadva törvényességi „felügyeleti” eszközöket vezetett be, továbbá a helyi önkormányzati normakontroll tárgykörében hatáskört delegált a Kúrián újonnan létrejött Önkormányzati Tanács részére, megszüntetve ezzel az Alkotmánybíróság e területen fennálló monopóliumát.

Az érintett jogterületen végbement változásokra figyelemmel a konferencia első blokkjában a helyi önkormányzati rendeletek alkotmánybírósági és kúriai normakontrollját megvalósító szakemberek, míg a második blokkban a törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivatali kollégák osztják meg gondolataikat az érdeklődőkkel.

A szervező intézmények reményei szerint a szakmai fórum megfelelő alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös gondolkodására, rávilágítva ennek keretében a helyi önkormányzati rendeletalkotás törvényességi felügyeleti rendszerének tekintetében felvetődő aktuális kérdésekre, lehetőséget teremtve egyúttal azok megvitatására és a válaszok megfogalmazására.

A konferencián való részvétel ingyenes, mely azonban – a 70 főben korlátozott létszámra tekintettel – előzetes regisztrációhoz kötött. A szakmai fórumon való részvételi szándék jelzésére 2014. február 28. napjáig adott a lehetőség az mkbe@kuria.birosag.hu e-mail címen.

További részletek, a konferencia programja →