Az elaprózott hazai cégstruktúrához nehezen átlátható tulajdonosi szerkezet társul, a mintegy 600 ezer magyarországi cég csaknem egymillió, aktuális állapot szerinti tulajdonosa és cégvezetője szövevényes kapcsolati hálót alkot, s a vállalkozások jelentős része kapcsolódik tönkrement, bedöntött vagy adósságot görgető más cégekhez – hívta fel a figyelmet a BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit (NCT) Zrt.

Magyarországon irreálisan nagy a cégfluktuáció, a cégek alapításkori várható élettartama alig 8-9 év.

Az országos kapcsolati háló bonyolultságát jelzi, hogy több mint 350 ezer magánszemély köthető legalább 2 céghez, és csaknem 8 ezer magánszemélynek tíznél is több vállalatban van érdekeltsége.

Az sem utal fejlett üzleti kultúrára, hogy a menedzseri és tulajdonosi kör sokszor nem különül el egymástól. A hazai cégekhez aktuálisan kapcsolható magánszemélyek közül 450 ezer tulajdonosi és cégjegyzésre jogosult szerepkört is betölt különböző vállalatokban – idézi a közlemény Pertics Richárdot, az NCT vezérigazgatóját.

A hazai cégek 35 százaléka köthető kiemelt kockázatú vállalkozáshoz, azaz olyan társasághoz, amelyik az átlagosnál sokkal nagyobb valószínűséggel fog csőd vagy felszámolási eljárás alá kerülni, vagy olyanhoz, amelyik már eljárás alatt is van vagy volt.

Egy kiemelt kockázatú vállalat fizetésképtelenségi eljárás alá kerülésének valószínűsége több mint ötvenszerese egy jó besorolású cégének. Mivel a vállalkozások életpályájának alakulása szoros összefüggést mutat a velük kapcsolatban álló cégekével, a veszélyes kapcsolt vállalkozások azonosítása elsődleges feladat – hangsúlyozza az NCT.

Ezért a Nemzeti Cégtár honlapja egy adott cégre történő keresésnél nemcsak a saját alapadatokat adja ki, hanem azt is, hogy a kapcsolódó cégek között milyen arányt képviselnek a veszélyeztetett vállalkozások.

A Nemzeti Cégtárat a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és az Opten céginformációs szolgáltató hozta létre. A www.nemzeticegtar.hu oldalon elérhető információs bázis alapja a cégbírósági információk szűkített köre, így a tulajdonosok felsorolása, a jegyzett tőke, valamint az éves mérlegekből átvett pénzügyi adatok. A rendszerben szerepel az is, hogy a cég tulajdonosainak, illetve vezetőinek milyen arányban vannak kiemelten magas kockázatú vállalkozásai.

Kapcsolódó cikk:

Elindult a Nemzeti Cégtár – Ingyenes céginformációs szolgáltatás