Az árubemutató utazásokra is alkalmazni kell az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések szabályait – egyebek mellett ezt az előírást is tartalmazza a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet, amely június 13-án, pénteken lép hatályba.

A februárban hozott kormányrendelet illeszkedik a március 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyv (ptk) szabályaihoz.

A jogszabály megkülönbözteti a távollévők között kötött, illetve az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseket. Az előbbi lényege az, hogy a felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződést pedig nem a vállalkozás üzlethelyiségében ütik nyélbe. Ebbe a körbe tartozik az a szerződés is, “amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése”.

Mindkét fajta szerződésre igaz az, hogy ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, az nem lehet emelt díjas hívás. Továbbá a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a vállalkozása nevéről, székhelyének postai címéről, telefonszámáról és az elektronikus levelezési címéről is. Ugyancsak közölni kell a termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás – adóval megnövelt – teljes összegét.

A rendelet melléklete tartalmazza azokat a mintákat, amelyeket a fogyasztó elállási, illetve felmondási jogáról át kell adni a fogyasztónak. Így a vállalkozás és a fogyasztó közötti áruvásárlási szerződéstől az utóbbi 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A szolgáltatási szerződést pedig annak kezdetétől számítva, 14 napon belül – ugyancsak indoklás nélkül – felmondhatja a fogyasztó. Az elállást, illetve felmondást követő 14 napon belül kell a vállalkozásnak visszatérítenie a vételárat – illetve a szolgáltatás ellenértékét – beleértve a fuvarozási költséget is.

Ugyancsak június 13-án lép hatályba az a kormányrendelet, amely a magánszemélyek által kötött építési szerződésekre állapít meg szabályokat. Amennyiben magánszemély fogyasztó köt építési szerződést egy kivitelezővel, akkor a szerződésnek tartalmaznia kell a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy az aláírástól számított 14 napon belül kívánja-e megkezdetni a kivitelezést.

Amennyiben ez hiányzik a szerződésből, akkor azt úgy kell értelmezni, hogy a kivitelező – az aláírástól számítva – 14 napot követően lát munkához.