A kormány a legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent rendeletében meghatározta, hogy külföldiek magyarországi ingatlanvásárlásakor milyen esetben jár a közérdek sérelmével a tranzakció. A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis csak azok a külföldiek szerezhetnek Magyarországon nem mezőgazdasági ingatlant, akiknek a vásárlása sem közérdeket, sem pedig önkormányzati érdeket nem sért.

Az új kormányrendelet magánszemély és jogi személy esetében is meghatározta, hogy mi minősül a közérdek sérelmének. Ez a külföldi ingatlan-, például lakásvásárlók számára is garanciát jelent, hiszen az 1996-ban született korábbi szabály ezt nem tartalmazta.

A rendelet szerint nem szerezhet Magyarországon ingatlant az a magánszemély, aki kiutasítás, beutazási és tartózkodási tilalom, elfogatóparancs továbbá szabadságvesztés büntetés hatálya alatt áll.

A megyei kormányhivatal – a tulajdonszerzést engedélyező hatóság – az illetékes szakhatóságoktól kér választ arra, hogy a kérelmező valamely feltétel hatálya alatt áll-e.

Jogi személy tulajdonszerzése akkor minősül a közérdeket sértőnek, ha az adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte, illetve felszámolás, kényszertörlés, vagy fióktelepi megszüntetési eljárás alatt áll.

A vásárlásnak az önkormányzati érdeket sértő volta már általánosabban került be a rendeletbe. A meghatározás így hangzik: az önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat vagy a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező – vagy az általa önként vállalt – helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti.

Az érdeksérelemről – vagy annak hiányáról – a helyi polgármestert kérdezi meg a kormányhivatal.

A kormányhivatalok nyilvántartást vezetnek az engedélyt megadó és az elutasító határozatokról is. Emellett nyilvántartják az ingatlanszerzők állampolgárságát, a megszerzett épületek rendeltetését is.