Jövő márciustól az önálló bírósági végrehajtók ellenőrzésével kapcsolatos végrehajtó kamarai jogosítványokat az Igazságügyi Hivatal látja el, az igazságügyi miniszter pedig miniszteri biztost nevezhet ki a kamarához – a végrehajtási törvény ezt tartalmazó módosítása pénteken került fel a parlament honlapjára.

A Trócsányi László igazságügyi miniszter által jegyzett módosítási csomagnak csak egyik eleme a végrehajtás szervezeti rendszerét érintő módosítás, egyebek mellett szabályozza az elektronikus csődeljárást és a határon átnyúló végrehajtást is.

Az indoklás szerint a végrehajtás szervezetét érintő első lépcső az ellenőrzésnek az Igazságügyi Hivatalra bízása. A hivatal ellátja a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek feletti szakmai felügyeletet. Ennek keretében jogosult a végrehajtó működését, ügyvitelét és pénzkezelését ellenőrizni, továbbá vizsgálhatja a végrehajtó iratait, nyilvántartásait és magatartását is.

A hivatali felügyelet költségét a végrehajtók fizetik úgy, hogy az általános költségátalány fele a hivatalt illeti meg.

Az igazságügyi minisztert általánosan jogosítja fel a törvényjavaslat arra, hogy miniszteri biztost nevezzen ki a végrehajtók kamarájához. A biztos jogköre széles, így kinevezése esetén a kamara bármely pénzügyi kötelezettségvállalásához, a szerződések teljesítésének elfogadásához és a kifizetésekhez a miniszteri biztos jóváhagyására van szükség, és kizárólag ő gyakorolja a kamarai alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat is.

Joga még a biztosnak, hogy tájékoztassa a sajtót a végrehajtási ügyekről. Elrendelheti a végrehajtó összeférhetetlenségének ellenőrzését is. A biztos által gyakorolható jogköröket – a törvény keretei között – az őt kinevező miniszter határozza meg és azokat menet közben szélesítheti, szűkítheti.

Szintén új eleme a végrehajtási törvénynek az, hogy a kamara elnökének megválasztását a miniszternek jóvá kell hagynia.

Patyi Gergely, az Igazságügyi Minisztérium (IM) államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján beszélt a miniszteri biztos kinevezéséről. Véleménye szerint a törvénymódosítás elfogadását követően két héten belül kinevezhető és várhatóan a jövő év végéig tevékenykedhet. A cél az, hogy a biztos javítsa a végrehajtói kamara működésének jogszerűségét.