Címke: végrehajtási jog

Végrehajtás a birtokvédelemben

Régi igénye a jegyzői birtokvédelmi eljárásokkal dolgozóknak, hogy a végrehajtással foglalkozzunk – nemrég egy szakmai nap keretében erre is sor került. A szakmai nap előadásának törzsanyagát tartalmazza a tanulmány azzal, hogy a Szerző a jogszabály-helyek citálása helyett inkább a szakirodalmi véleményeket, illetve bírósági (nemzeti és nemzetközi jogeseteket is), valamit jegyzői döntéseket tekinteti át benne, annak érdekében, hogy érdemi segítséget adjon a mindennapokban a jogalkalmazóknak. A Szerző a környezet- és állatvédelemnel kapcsolatos jog szakértője, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegély-szolgálat Egyesület titkára. Letöltés

Pert nyert külföldön – Hogyan szerezzen az ítéletnek érvényt idehaza? – Szabályok a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott döntésekre

Határon átnyúló jogi ügyek esetében előfordulhat, hogy a magyar cég külföldön pereskedik, vagy éppen fordítva: őt perlik be külföldön. De történik akkor, ha sikeresen pereskedtünk, ha a külföldi bíróság nekünk adott igazat? Netán sikerült a perben egyezséget kötni és itt Magyarországon szeretnénk a döntésnek érvényt szerezni, mert az adós cégnek itthon (is) van vagyona? Mit lehet itthon kezdeni egy külföldi döntéssel? Cikkünk összefoglalja a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott döntésekre vonatkozó főbb szabályokat.

Különleges perek egy nem peres eljárásban – A végrehajtási perek speciális szabályai

Tanulmány azt járja körül, hogy miként kapcsolódhatnak perek egy nem peres eljáráshoz, nevezetesen a végrehajtási eljáráshoz. Az első, bevezető rész a végrehajtási eljárás hangsúlyos szabályait ismerteti röviden. A tanulmány a végrehajtási perek szabályanyagát dolgozza fel – a Vht. és a Pp. rendelkezéseit egyaránt figyelembevéve. A Szerző célja az általános szabályok ismertetése mellett a speciális rendelkezések kiemelése. A Szerző a Debreceni Egyetem joghallgatója. Letöltés

A polgári perrendtartás alkalmazása a bírósági végrehajtás során

A tanulmány a Pp. és a Vht. tipikus kapcsolódási pontjaira koncentrál, különös figyelemmel azokra a területekre, ahol a végrehajtási eljárásban a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni. A dolgozatkibontja a gyakorlatban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat, a mű terjedelme miatt a teljesség igénye nélkül. A Szerző bírósági titkár. A dolgozat a végrehajtó szakvizsgára készült. Letöltés