Címke: végrehajtási jog

A közigazgatási végrehajtás és annak egyes kérdései a természetvédelmi hatósági területen

A tanulmány alapját a Szerző hatósági jogalkalmazási munkája során megszerzett gyakorlati tapasztalatok adják, melyeket multidiszciplináris aspektusok keretében is vizsgált. A tanulmány olyan kérdéseket, problémákat tár fel, melyekkel a gyakorlatban is szembesülhetnek azok, akik a hatósági területen dolgoznak. A tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett végrehajtási jogi szakjogász képzés keretében készült, mint szakdolgozat. A Szerző jogtanácsos. Letöltés

Az önálló bírósági végrehajtó díjazása és annak ügyviteli és számviteli szempontú alkalmazása a végrehajtási eljárások foganatosítása során – I. rész

Mennyit kap a végrehajtó?

Milyen díjazásra jogosult az önálló bírósági végrehajtó a végrehajtás foganatosításáért? Ki előlegzi és ki viseli egy végrehajtás költségeit? - Vonatkozó jogszabályok és költségtípusok jogcím szerinti bontásban - Szakértői összefoglaló!

Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban – különös tekintettel a végrehajtási kifogásra

A tanulmány témája a végrehajtási kifogás, mint a végrehajtás foganatosításával kapcsolatos legnépszerűbb jogorvoslati eljárás – a Szerző bírósági titkárként munkája során napi szinten találkozik a jogintézménnyel. A tanulmány elején a végrehajtási eljárás fogalmát és főbb ismérveit mutatja be, majd a végrehajtással kapcsolatos jogorvoslati rendszert, amit végül szűkít a végrehajtási kifogásra. Az írás olyan jogeseteket dolgoz fel, mellyel kapcsolatban a legtöbb esetben  -tapasztalata szerint – igénybe veszik a végrehajtási kifogást. A tanulmány bemutatja és elemzi a jogintézményhez kapcsolódó bírósági esetjogot és joggyakorlati tendenciákat. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Az ingatlan árverés hatályos szabályozása a bírósági végrehajtási eljárásban

A tanulmány egy gyakorló szakember seítségével nyújt betekintést a bírósági végrehajtás során foganatosított ingatlan végrehajtás szabályaiba és gyakorlati alkalmazásába. A Szerző hangsúlyozza, hogy az árverés nem egyik napról a másikra, továbbá nem a bírósági végrehajtók kénye-kedve szerint, hanem törvényben meghatározott, szigorú szabályrendszer szerint történik. A lehetőség mindvégig adott a tartozás rendezésére akár egyösszegben akár részletekben is. A Szerző végrehajtási jogi szakjogász, önálló bírósági végrehajtó-helyettes. Letöltés