A jövőben a vezető beosztásban lévő kormánytisztviselőkre is kiterjed a köztisztviselők mellett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség – a többi közt ezt is tartalmazza a jogállási törvények módosítása, amelyet hétfőn 128 igen szavazattal, 51 ellenében fogadott el a Ház.

Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló előterjesztés elfogadásával a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül az európai integrációs ügyekhez kapcsolódó feladat- és hatáskörök jelentős része, köztük a brüsszeli állandó képviselet szakmai irányítása és a munkáltatói jogok gyakorlása.

A változtatás értelmében a miniszteri biztosok megbízatása a kinevező miniszter hatáskörgyakorlásának megszűnésével megszűnik. Egy az előterjesztéshez benyújtott módosítás arra is lehetőséget ad, hogy államtitkár is kinevezhető legyen miniszteri biztossá, és akár mindkét tisztségéért díjazásban részesülhet.

A polgármesterek és az alpolgármesterek szabadságának, végkielégítésének kérdését is a törvénycsomag rendezi, emellett a rájuk vonatkozó fegyelmi és kártérítési szabályok is a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály részei lesznek, ugyanakkor a polgármesterek sem kormány-, sem köztisztviselővé nem válnak. A fegyelmi szabályok értelmében a polgármester tisztsége a fegyelmi eljárás ideje alatt felfüggeszthető.

A módosítás tartalmazza az összeférhetetlenségi szabályok megváltozását is, erre azért volt szükség, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény összhangba kerüljön a helyi önkormányzatokról és nemzetiségekről szóló törvényekkel.

A törvénycsomagban szerepel az is, hogy közjogi tisztsége igazolására igazolványt kap a házelnöktől többek között a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az alapvető jogok biztosa és helyettese, valamint az Állami Számvevőszék elnöke. Ugyancsak kap ilyen igazolványt a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár, számukra az okmányokat azonban a köztársasági elnök állítja ki. A házelnök igazolványát a mentelmi bizottság elnöke állítja ki.

Az uniós joggal való összhang érdekében pontosították a szülési szabadságot is, az édesanya továbbra is jogosult lesz egybefüggően 24 hét szülési szabadságra, ebből azonban két hetet köteles is igénybe venni.

Várandósság esetén a felmentési védelmet megalapozó körülményre a kormánytisztviselő nemcsak a felmentést megelőző közlés esetén hivatkozhat, elegendő a munkáltató tájékoztatása.