Címke: köztisztviselő

Sérti-e a kormányzati szolgálati jogviszony a tisztviselők alapjogait? – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A törvényhozó hatalomnak lehetősége van az egyes jogállási törvények átfogó felülvizsgálatára és újraszabályozására, az újonnan kialakított szabály alkotmányosságának megítélése során soha nem annak lesz döntő jelentősége, hogy a korábbi vonatkozó szabályozáshoz képest az új törvényi rendelkezések milyen irányú változást eredményeztek – szögezi le az Alkotmánybíróság II/817/2019. számú, normakontroll-indítványt elutasító határozatában.

A magyar külképviseletek személyi állományának jogállása, valamint a sui generis külügyi szolgálati jogviszony létjogosultsága, különös tekintettel a külpolitikáért felelős minisztérium kormánytisztviselőire

A dolgozat a magyar külképviseletek személyi állománya szolgálati jogviszonyának alavető kérdéseit tárgyalja. Bemutatja a külügyi igazgatás kialakulásának főbb állomásait a XIX. század közepétől egészen a hatályos külügyi törvény magalkotásáig, emelett a külügyérek jogviszonyának alapját képező kormánytisztviselői jogállásának főbb sajátosságait ismerteti. Végül a tartós külszolgálat szabályozásának, vagyis a külügyérek jogállásának legfontosabb jellemzőit veszi górcső alá, az államigazgatáson belüli jogviszony-differenciálódás különböző okainak ismertetése mellett. A mű két fő célkitűzése a tartós külszolgálat általános bemutatásával további kutatások alapjául szolgálni, valamint arra választ adni, hogy milyen indokok alapján dönt a jogalkotó önálló jogállás létrehozása mellett, és indokolt lehet-e a kormányzati szolgálati jogviszonytól elkülönült tartós...

Pótolható-e utólag a ki nem vett szabadnap? – Alkotmánybírósági döntés felhalmozódott szabadságokra vonatkozóan

A fizetett szabadság természetben történő igénybevételére irányuló, és eredménytelennek bizonyuló munkavállalói szándék abban az esetben élvez alkotmányos alapjogi védelmet, ha ez a szándék a szabadságnak alapvetően a munkavégzés évében történő igénybevételére irányul – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/331/2019. számú, a kormányzati igazgatásról szóló törvény egyes rendelkezései megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasító döntésében.

Felmondható-e korrupció gyanúja miatt a kormánytisztviselő munkaviszonya? – Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A munkaviszonyhoz szükséges alapvető bizalom fenntartása nem várható el a munkáltatótól, ha az a bűncselekmény, ami miatt a munkavállalóval szemben büntetőeljárás indult, a munkaviszonyával, munkavégzésével áll összefüggésben, így a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszüntetheti – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/892/2019. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában.

30 százalékkal emelkednek a bérek a központi közigazgatásban – A kormánytisztviselők januártól jogosultak a megemelt illetményre

A márciusi fizetéssel érkezik a kormánytisztviselők megemelt bére – közölte a Miniszterelnökség hétfőn. A közszféra béremelési programjának következő lépéseként most átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban – a minisztériumokban és a háttérintézményeknél – dolgozó kormánytisztviselők bére.

Visszaélt hivatalával egy belügyminisztériumi kormánytisztviselő? – Előzetes letartóztatását indítványozza a Fővárosi Főügyészség

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult bűnügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda egy a Belügyminisztérium állományában dolgozó kormánytisztviselőt, valamint egy vállalkozót hallgatott ki gyanúsítottként. A megalapozott gyanú szerint a vállalkozó több tucat település polgármesterének ajánlotta fel, hogy minisztériumi kapcsolata révén sikeres, ún. “vis maior” pályázati pénzhez tudja juttatni a településeket, ha a kivitelezéssel az ő cégét bízzák meg.