Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény, illetve a 2014. december 5. napján kihirdetett és 2014. december 6. napján hatályba lépett a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: DH4 törvény) rendelkezései folytán a bíróságok feladatköre tovább bővül.

A 2014. évi XXXVIII. törvény módosításával a forint alapú szerződések és a deviza alapúnak nem minősülő deviza kölcsönszerződések esetén, ha a per tárgyát képező ÁSZF kikötést 2010. november 26-án vagy azt megelőzően alkalmazták, a pénzügyi intézmény a keresetet 2015. január 5. és 2015. január 12. napja közötti jogvesztő határidőn belül nyújthat be a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumánál.

Ha a per tárgyát képező ÁSZF kikötést, vagy a korábbi ÁSZF kikötés módosítását 2010. november 26-át követően tették közzé, a Magyar Nemzeti Bank közérdekű keresetet indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt. A keresetet 2015. február 14. és 2015. február 28. közötti jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumánál.

A DH4 törvény módosítása értelmében a korábban felfüggesztett polgári eljárásokat főszabály szerint csupán a felülvizsgált elszámolás bejelentését követő harmincadik napot követően kell folytatni, a felfüggesztés tartama 2014. december 31-ét követően a törvény erejénél fogva meghosszabbodik. A felfüggesztés meghosszabbodásáról a feleket nem kell értesíteni, az eljárást – főszabályként – a felülvizsgált elszámolás bejelentését követő harmincadik napot követően kell folytatni.

Ugyanakkor a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (DH1 törvény) hatályának módosítása folytán 2014. október 15. napját követően a fél kérelmére harminc napon belül folytatni kell a hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó és az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződésekkel érintett eljárásokat. Ezen ügyek esetén a felfüggesztés hatálya – amennyiben a fél korábban nem kérte az eljárás folytatását – 2014. december 31. napján megszűnik. A feleket a bíróság is tájékoztatja arról, hogy a DH1 törvény tárgyi hatálya a továbbiakban nem terjed ki az ügyükre.