Az elmúlt évben bekövetkezett lényeges jogszabályváltozásokra figyelemmel a Gyulai Törvényszék 2015. február 16. napjától minden hétfői napon 13 órától 16 óráig „Civil konzultációs napot” tart.

A Gyulai Törvényszék kiemelt feladatának tekinti az állampolgárok széleskörű, hiteles tájékoztatását a bírósági ügyintézéssel kapcsolatban, ezért e kezdeményezéssel segíteni kívánja a civil szervezetek eligazodását a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között. A konzultációs nap lényege, hogy az érdeklődők felkészült és hozzáértő bírósági ügyintézőktől kérhetnek tájékoztatást a civil szervezetek bejegyzésével és változásbejegyzésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos ügyekben. A hatékonyabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében az ügyfeleknek lehetőségük van arra is, hogy a konzultációra előzetesen, telefonon bejelentkezzenek. Ezen hétfői napokon a bíróság a bejelentkezés nélkül érkezőket – az ügyintézés időigényességére tekintettel – 15 óráig fogadja.

A civil szervezetekre háruló jogszabályi kötelezettségek miatt a konzultációs nap jelentős segítséget jelenthet, ugyanis a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (2013. évi V. törvény) hatálybalépésekor – azaz 2014. évi március hó 15. napján – nyilvántartásba bejegyzett szervezetek az ezen időpontot követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg kötelesek a létesítő okiratuk rendelkezéseit felülvizsgálni, és szükség esetén módosítani. A létesítő okirat módosítása esetén a civil szervezetek kötelesek megfelelni az új Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek. Amennyiben nem kívánják módosítani a létesítő okiratukat, legkésőbb 2016. március 15. napjáig működhetnek a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) szabályai szerint.

Ezzel összefüggésben tájékoztatja a bíróság a szervezeteket, hogy a civil eljárással kapcsolatos kérelemnyomtatványok is megváltoztak. A 2015. évi január hó 01. napját követően indult eljárásokban irányadó szabályokkal kapcsolatban részletesebb tájékoztatást, hasznos információkat, illetve a szükséges nyomtatványokat megtalálják a http://www.birosag.hu/allampolgaroknak oldalon a „Civil szervezetek”, valamint a „Nyomtatványok – űrlapok” menüpontok alatt.