Az igazságügyi miniszter benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely módosítja a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvényeket.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó, az intézmény jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, ismertebb nevén a jogegységi törvény felállította a fogyasztói kölcsönszerződések részévé vált általános szerződési feltételek (az ászf-ek) egyoldalú kamatemelést, költség-, illetve díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötései vonatkozásában a tisztességtelenség törvényi vélelmét.

A jogegységi törvény ezzel egyidejűleg lehetővé tette a pénzügyi intézmények számára, hogy pert indítsanak a magyar állammal szemben ennek a vélelemnek a megdöntése iránt, hogy felperesként bizonyítsák az érintett szerződéses kikötések tisztességességét.

Az árfolyamrés kérdése bírósági perekhez is vezetett. A Kúria állásfoglalást adott ki arról, hogy a bankok által követett gyakorlatot felül kell vizsgálni. A szabályozó hatóságok is lépéseket tettek, így 2010 végétől kezdődően a lakáscélú hitelek törlesztőrészleteinek forintban kifejezett nagyságát középárfolyamon kell meghatározni.

A jogegységi törvény vonatkozó bekezdése ugyanakkor kivételt határoz meg a főszabály alól, nevezetesen a 2010. november 26-át követően közzétett vagy módosított ászf-ek érintett szerződéses kikötései tekintetében nem kell vélelmezni azok tisztességtelenségét. Ezeket a kikötéseket a jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Nemzeti Bank (az MNB felügyeleti hatáskörében) megvizsgálhatja, és amennyiben egyes kikötéseket tisztességtelennek talál, közérdekű keresettel pert indíthat a tisztességtelenség megállapítása iránt.

A közérdekű keresettel indított perekre vonatkozó szabályokat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi elszámolási törvény határozza meg. A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat kiegészíti az elszámolási törvény közérdekű keresettel indított perekre vonatkozó szabályait.

A tervezett jogszabályban részletesen meghatározzák, hogy a pénzügyi intézmény érintett szerződéses kikötésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásának milyen tartalmi és formai követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy az alapján a felügyelet, azaz a Magyar Nemzeti Bank a megfelelő tartalmú keresetlevelet előkészíthesse.

A törvényjavaslat ezen túlmenően további, az eljárási mechanizmust egyszerűsítő, illetve segítő, valamint a szükséges igényérvényesítést hatékonyabban biztosító eljárási szabályt vezet be a közérdekű keresettel indított perek tekintetében.