Az elektronikus útra kötelezett civil szervezetnek a beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére. Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező a beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Az OBH felhívja a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy amennyiben a beszámolót elektronikus úton küldik meg az OBH részére, úgy postai úton nem kell ezt megtenniük.

A beszámolók gyors és hatékony feldolgozása és az ügytorlódás elkerülése érdekében a beküldésnek csak egyik útját célszerű választani.

Kapcsolódó segédanyagok:

Letölthető okiratminták a civil szervezetek számára

Okirat sablonok

Az alábbi sablonok közzétételével az egyes szervezetek (egyesületek, alapítványok) nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárása során alkalmazandó dokumentumai elkészítéséhez nyújt tartalmi és egyben formai segítséget.

A sablonok a gyakorlatban többször előforduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk. és az új közhasznúsági törvény előírásainak figyelembevételével kerültek megszövegezésre. Mindemellett azok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert tartalmuk a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik.

Ezen okirat sablonok nem a jogszabály szerinti mintaokiratok (11/2012. (II.29.) KIM rendelet), így ezek alapján nem kezdeményezhető egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás (2011. évi CLXXXI. törvény 34. §).

A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő programot ajánljuk. (Amennyiben az okirat sablon “zip” formátumban töltődött le a számítógépre, először indítsa el a Libre Office szövegszerkesztő programot és onnan nyissa meg a letöltött “zip” fájlt.)

I/a. Egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)

I/b. Közhasznú egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) pont)

Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd I/a. pont.

II/a. Alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén)

II/b. Közhasznú alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén)

Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú alapítványéval lásd II/a. pont.